Strategisk Hana-samartbeid

Strategisk Hana-samartbeid

Sap og IBM inngår strategisk partnerskap om Hana Enterprise Cloud, levert fra IBMs nettsky.
Cloud Computing