Surfer gjennom krisen på skyen

Surfer gjennom krisen på skyen

Skybaserte selskaper opplever en eventyrlig vekst. Finanskrisen får æren.

Den enes død, den andres brød. Mens krisen herjer i store deler av økonomien, er det noen som skiller seg positivt ut. Selskaper som tilbyr programvare som nettjeneste kan regne med økende oppmerksomhet fra kundene.

I en undersøkelse IDC har gjennomført svarer nesten halvparten av respondentene at dårlig økonomi har bidratt til at de ser på SAAS-baserte løsninger (Software as a Service). Nesten en fjerdedel vil tilnærme seg Cloud/SAAS raskere nå, enten ved å intensivere evalueringer, påbegynne innføring eller øke innføringen.

- I en så dyp økonomisk tilbakegang som vi er i nå, er det jo faktisk oppsiktsvekkende at noen i det hele tatt tenker på å innføre noe nytt. De økonomiske fordelene ved Cloud Computing er ganske så tydelige for brukerne, sier IDC-analytiker Nils Molin.

LES OGSÅ: Flere skyer er framtiden

Dobling

Det danske selskapet E-conomic etablerte seg i Norge i 2006. I Oslo sentrum sitter tre mann å selger et regnskapssystemet, som utelukkende er nettbasert. Daglig leder Morten Bjercke er storfornøyd med veksten.

- I fjor mai hadde vi rundt 370 norske kunder, nå ligger vi på 750. Det er en dobling på et år, sier han.

E-conomic viser den grenseløse fordelen med cloud-baserte løsninger. Selskapet har knapt 60 ansatte, men tjenesten brukes - i tillegg til Norge, Sverige og Danmark - også i Storbritannia og Spania, mens Tyskland og Frankrike er under vurdering. Og det for en tjeneste som stort sett henvender seg til småbedrifter. Selskapet vurderer selv målgruppen som bedrifter med 1-19 ansatte.

- Vi har 19.000 bedriftskunder i Europa. I Norge har vi en vekst på åtte prosent per måned, forteller Bjerke.

LES OGSÅ: Derfor skremmer Amazon nordmenn

Ifølge Bjerke har SAAS-løsninger klare fordeler, som blir enda tydeligere i en nedgangstid. Les videre på neste side!

Les om: