Symantec kjøper cloud-selskap

Symantec kjøper cloud-selskap

Symantec betaler 700 millioner kroner for skyselskapet Liveoffice.

Symantec kjøper Liveoffice for 115 millioner dollar, eller 690,9 millioner kroner.

California-baserte Liveoffice tilbyr ulike cloud-baserte lagrings- og arkiveringstjenester rettet mot arkivering av blant annet epost, lynmeldinger, sosiale media og fildeling. Selskapet har ifølge nettsiden 20.000 bedriftskunder i 50 land.

Oppkjøpet skal innebære at Symantecs kunder fremover kan velge å lagre informasjon enten lokalt, i Symantecs datasentre eller i en kombinasjon.

Liveoffice gir ubegrenset lagringskapasitet til kundene, som betaler en flat sum per bruker per måned. Løsningene støtter blant annet Microsoft Office 365, Google Apps, Salesforce.com og Dropbox. Selskapets tjenester er allerede integrert med Clearwells eDiscovery-plattform, som koordinerer innsamling av informasjon til juridiske formål og som Symantec kjøpte i fjor sommer.

I en pressemelding om oppkjøpet annonserte Symantec også at de ønsker å styrke integrasjonen mellom sin arkiveringsløsning Enterprise Vault og Clearwell-plattformen, slik at sistnevnte vil kunne innhente og lagre informasjon direkte fra Enterprise Vault.

Cloud Computing