2 milliarder mobile internettbrukere

E-POST: Den internett-tjenesten som flest bruker, er stadig e-post.

2 milliarder mobile internettbrukere

Langt over halvparten av alle som har tilgang til internett, bruker mobile enheter.

Det er markedsanalyseselskapet IDC som melder dette. Ifølge selskapets analyser kommer 3,2 milliarder mennesker, altså 44 prosent av jordas befolkning, til å ha tilgang til internett i 2016. Av disse, estimerer IDC at 2 milliarder kommer til å bruke mobile enheter for tilgangen.  

I tillegg spår selskapet at fram mot 2020 kommer den årlige økningen av antallet mobile internettbrukere til å være på 2 prosent – med mindre helt nye metoder for å gi de resterende 4 milliarder menneskene i verden rimelig internett-tilgang kommer i drift. Her nevner IDC forsøkene til Google, SpaceX og Facebook, med høytflyvende fly, ballonger og satellitter som eksempler på slike teknologier. Det gjenstår imidlertid å se hvor vellykkete disse tiltakene blir.

Eksplosiv vekst

- I løpet at de neste fem årene kommer antallet mennesker som utelukkende bruker mobile enheter for å komme seg på internett til å øke med 25 prosent per år. I tillegg kommer tiden vi tilbringer på nett med mobile enheter til å øke. Denne endringen i hvordan vi aksesserer internett driver en eksplosiv vekst i mobil handel og mobil annonsering, sa Scott Strawn i IDC i en melding.

Analyser av hva vi bruker internett til når vi først er pålogget understøtter dette. Mer enn 2 milliarder av oss bruker e-post og leser nyheter på nett. Over 1 milliard bruker nettbank, strømmer musikk og leter etter nye jobber på nettet. I tillegg bruker fler og fler nettet til handling.

Ifølge IDCs tall kommer hver av disse kategoriene til å omsette for mer enn 100 milliarder dollar i 2015: Reiser, bøker, CDer og DVDer, nedlasting av apper og online undervisning. Dette er en utvikling som markedsførere har fått med seg, og ifølge IDC er nesten all økning i annonsekroner over alle tenkelige mediekanaler rettet mot mobil  annonsering og online video.

Klikk her for infografikk (PDF) om hvordan IDC mener at verden bruker internett.

Les om:

Cloud