ASP og SaaS i ny forkledning

ASP og SaaS i ny forkledning

KOMMENTAR: Markedet for cloud computing vil tredobles de neste tre årene. Det kan bli en utfordring for kanalen, skriver Hans-Petter Nygård-Hansen i Cisco.

Markedet for application service providers, eller ASP, var en av frontfigurene blant tjenestene som drev mye av veksten i dot-com-tiden. Vi husker vel alle Telecomputing og en rekke andre selskaper som skulle drive med leie av applikasjoner, levert på en smartere måte enn server-klient-modellen vi kjente fra tidligere.

Etter hvert som markedet tok seg opp igjen etter dot-com-krisen forsvant ASP-leverandørene, og sakte men sikkert ble ASP erstattet med SaaS, eller software-as-a-service.

SaaS ble så utvidet med security-as-a-service, og dernest everything-as-a-service. Etterhvert som skyen eller "the cloud" dukket opp som et tredje eller fjerde buzzord ble SaaS mindre populært - men er det egentlig store forskjeller her?

Behovsstyrt bruk

I følge Wikipedia gjelder følgende definisjoner for disse tre begrepene. ASP-er er leverandører som tilbyr datatjenester til kunder over et nettverk. SaaS er en modell for utrulling av programvare over internett.

Med SaaS vil en leverandør lisensiere applikasjoner og tjenester til kunder som kan bruke disse ved behov. Derfor har også SaaS-modellen også blitt kalt software-on-demand. SaaS lar leverandører tilby programvare for kundens bruk. Snarere enn å kjøpe maskinvare og programvare for å kjøre et program, trenger kundene bare en datamaskin og internettilgang. Programvaren kan være lisensiert for en enkelt bruker eller for en gruppe av brukere

Cloud computing er internettbasert databehandling, der delte ressurser, programvare og informasjon gis til datamaskiner og andre enheter etter behov, som en offentlig infrastruktur.

Utfordringer for kanalen

Det er altså forskjeller mellom de tre begrepene. Blant annet kan en cloudbasert tilnærming gi kunder mye større fleksibilitet ettersom de fritt kan velge en rekke forskjellige cloud-leverandører. Med en ASP-leverandør som Telecomputing var man i gamle dager veldig bundet til hva og hvilke applikasjoner og tjenester leverandøren kunne tilby.

En annen viktig forskjell er at programvareutviklerne selv, som Oracle og Microsoft, planlegger å tilby cloud-tjenester direkte til kunden. Med flere og flere tilbud over nettet direkte fra produsentene vil det stille de tradisjonelle ikt-kanalene foran nye utfordringer i tiden fremover. Hvem vil eie relasjonen til kunden, hvem vil drifte infrastrukturen, og hvem vil håndtere problemer når de oppstår hos kunden?

Selv om tjenesten befinner seg i skyen, vil definitivt infrastrukturen fortsette å være den avgjørende plattformen. Hvordan vil en cloud-leverandør på andre siden av Atlanteren påse at infrastrukturen kunden sitter på fungerer tilfredsstillende ikke bare i dag, men også seks måneder frem i tiden?

Økonomiske og miljømessige fordeler gir vekst på nærmere 300 prosent frem til 2013. Les mer på neste side!

Cloud