Capgemini endrer profil

VISER: Løsningsarkitekt Morten Yndesdal viser en prinsipiell skisse over hvordan tjenester kan leveres i et hybrid skytilbud basert på programvare fra Microsoft.

Capgemini endrer profil

Etter oppkjøpet av amerikanske Igate vil Capgemini utvide sitt tjenestetilbud.

Igate er en avansert teknologi og tjenestefirma med hovedkvarter i New Jersey i USA. Kjøpet vil koste Capgemini fire milliarder dollar.

-- Heretter vil vi kunne levere alt. Vi kan gjerne eie jern hos kundene, sier Morten Yndesdal, løsningsarkitekt i Capgemini.

Mer komplekse

-- Tjenesteområdene blir mer komplekse. Kundene må derfor gå til en rådgiver som kan ta seg av alt. De forventer at rådgiverne har en mening om hva skyen skal brukes til og gi råd om hvordan tjenestene kan leveres, fortsetter Morten Yndesdal.

Rådgivning, utvikling, forvaltning og drift hos kundene eller i India blir nå utvidet etter oppkjøpet av Igate som gjør at Capgemini i USA er størst i konsernet.

-- Før var det levering fra en Server med en SLA. Nå er det mye mer komplekst, påpeker Morten Yndesdal.

Det Capgemni skal levere er summen av spesialiserte tjenester, hvilket er nødvendig når flere og flere virksomheter retter seg mot skyen.

-- Vi skal være en totalleverandør innen Cloud hvor vi kan påta oss alt fra rådgivning til å skifte minnebrikker i serverne, hevder Morten Yndesdal.

Det er bedre utnyttelse av datamaskinutrustningen med reduserte kostnader for kundene Capgemini jobber for å levere, for kundene forventer at de går fra en modell fra Capex til Opex, fra investering i datamaskineri til betaling for bruk.

Kundene har ofte tatt en tjeneste på grunn av kostnader og flyttet den ut i skyen som eksempelvis salgsoppfølging. Der med har mange kunder fått en hybrid sky med egne leveranser av tjenester og andres leveranser.

-- Målet med hybrid sky er at informasjonen kan eksistere og bevege seg trygt mellom lokalt datasenter, private skytjenester og Public skytjenester, understreker Morten Yndesdal.

Derfor jobber Capgemini tett med Microsoft hvor Azure er et enhetlig programvaremiljø uansett hvor tjenestene fra applikasjonene leveres fra.

Kundene må derfor vurdere sitt tjenestebehov og i hvilken grad dagens applikasjoner leverer gode tjenester. Klassifisering av applikasjonene og kostnader påvirker hvor datautrustningen og applikasjonene skal være. Derfor må kundene ifølge Capgemini lage en strategi med oversikt over hva man har, hva som kan flyttes ut, hva som kan byttes med nye tjenester, hvilke muligheter det gir og hvordan det kan gjøres sikkert og trygt.

 

Les om: