Andrus Ansip

GRENSELOV: Onsdag legger EU-kommisjonen frem sitt første lovforslag om opphavsrett. Det er utformet slik at alle som bor i et EU-land og som betaler for nettjenester, skal kunne bruke disse uansett hvilket EU-land de befinner seg i. (Foto: WikiCommons/ Kaupo Kikkas)​

EU-topper: Nå gjør vi om opphavsretten på nettet

Onsdag legger EU-kommisjonen fram sitt første lovforslag om opphavsrett. Loven skal gjøre det mulig å bruke streaming-tjenester også når man er på reise i et annet EU-land. Samtidig skal det bli hardere tak mot piratkopiering.

Den digitale teknikken har i grunnen forandret våre liv, våre handlingsmønstre, våre behov og våre krav. I dag bruker mer enn halvparten av alle europeere sine bærbare enheter, smarte telefoner, nettbrett eller laptopper for å komme seg på internett. Andelen er enda høyere for ungdom. Dette skriver Andrus Ansip og Günther H. Oettinger i EU-kommisjonen, i en kommentar på ComputerSweden. 

De to EU-kommisjon-medlemmene mener også at mentaliteten er i ferd med å forandre seg. Ifølge kommentaren skal 22 prosent av europeere være positive til ulovlig nedlasting, i alle fall om det skulle skorte på lovlige alternativer i hjemlandet. Likevel mener de to medlemmene at europeere også villige til å betale for lovlig materiale, og at dette i dag gjøres i større grad.

Gammelt materiale

– Problemet er at EUs opphavsrettslov i prinsippet ikke har endret seg siden den først ble utarbeidet for 15 år. Mange deler av den er helt enkelt foreldet, skriver Ansip og Oettinger, og fortsetter:

– Vi vet begge to at opphavsrettsdebatten vekker sterke reaksjoner. Det er en stor avstand mellom dem som absolutt ikke vil endre det nåværende systemet, og de som vil gå det i sømmene. Vi må være tydelige og realistiske: opphavsretten er en viktig forutsetning for kreativitet og kulturelt mangfold, og det er også prinsippet om en rimelig erstatning til dem som skaper kultur i den nye digitale verden. Derfor vil vi ha en evolusjon, ikke en revolusjon.

Går til verks

For syv måneder siden la EU-kommisjonen frem en strategi for et digitalt indre marked. Og ifølge kommentaren er de nå klare for å gå til verks. Onsdag legger EU-kommisjonen frem sitt første lovforslag om opphavsrett. Det er utformet for å la alle de som betaler for nettjenester i et EU-land, enten det gjelder e-bøker, musikk, spill eller filmer, bruke tjenestene når de reiser til et annet EU-land, heter det i kommentaren.

– Vi vil se en ny europeisk rettighet til å kunne ta med seg materiale fra nettjenester til andre EU-land, skriver Ansip og Oettinger.

Videre forklarer de at de ønsker at europeere skal merke at det har blitt bedre allerede i 2017, og at de vil gå raskt frem i samarbeid med Europaparlamentet og EU-landene i rådet.

Tiltak mot piratkopiering

– I dag legger vi også frem en politisk plan der vi staker ut retningen for resten av de planlagte opphavsrett-reformene. Flere forslag skal legges fram våren 2016. Foruten grenseoverskridende spørsmål skal vi også ta opp støtte til utdanning og forskning der opphavsrett-beskyttet materiale brukes, ettersom det er avgjørende for EUs fremtid.

Et annet spørsmål skal være piratkopiering.

– Opphavsretten må gjennomdrives med kraft om vi skal få bukt med den piratkopieringen i kommersiell skala som grasserer i EU og utfordrer våre kreative bransjer. Vi vil også se en rimeligere erstatning for dem som skaper eller investerer i skapende verk når dette brukes på nettet. Vi kommer til å utforske de beste løsningene for målet.

Ansip og Oettinger skriver at de vet at noen er engstelige for reformplanene.

– Vi skal være tydelige: vi vil ikke endre på noe som fungerer og vi vil ikke tvinge frem alle europeiske lisenser. Vi har diskutert dette med kulturskaperne og alle andre debattører for å nå en balansert løsning og se til at opphavsretten fortsetter å understøtte kulturell skapende i den digitale æraen. Det er i dag viktigere enn noensinne å skape rett forutsetninger for å la europeere oppdage og ta del av kulturen på nye, digitale veier.   

Les om:

Cloud