Inspireres av stormaskin

FORENKLE: Administrerende direktør Sven Tore Kaasa viser en grafisk oversikt over Telecomputings modell overfor kundene. Det forutsettes at brukerne tar mer og mer i bruk mobile apparater. Kundene skal få levert tjenester på en sikker måte basert på en universalnøkkel (Single Sign On) fra Telecomputing eller fra andre kommersielle skyleverandører som Microsoft, Amazon og spesialister.

Inspireres av stormaskin

Telecomputing er lydhør for kundekrav og teknologiutviklingen. Suksess oppnås kun ved å ta hensyn til begge.

Telecomputing har holdt på siden 1997. Den gangen het det ASP, Application Service Provider. Telecomputing var den første på det norske markedet med eget driftssenter i Norge.

Hensikten var å kunne tilby de nye internettselskapene nødvendige applikasjoner. Med sammenbruddet av internettbølgen ble veldig mange applikasjonsleverandører borte.

På grunn av historikken og utviklingen er erfaringen og forståelsen for kunders behov omfattende. Over 85.000 brukere i 800 virksomheter er daglig avhengig av Telecomputing. Disse fordeler seg over hele verden, en kunde er eksempelvis Norsk Flyktninghjelp.

Godt forbilde

Det har fått Telecomputing til å innse at stormaskinsmodellen er godt forbilde for dagens leveranser til kunder. IBMs stormaskin er for kostbar, men dagens nyeste maskinteknologi kombinert med dagens ledende programvareteknologi i en totalløsning for tjenester har betydelige fortrinn.

-- Vårt slagord er «Making IT easier», sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i Telecomputing AS.

Som et eksempel på å forenkle er at 70 prosent av alle eposter besvares med mobiltelefon. Alle kundenes tjenester skal fremstå som problemfrie å bruke.

Derfor er det en hybrid leveringsmodell som skal sørge for at kundenes ansatte føler at de har hjelpemidlene med de riktige tjenestene. Nettbrett, pc og smarttelefon skal brukes for tjenester levert fra Telecomputing, enten de kommer fra Telecomputings datasentre eller er formidlet fra internasjonale skyleverandører.

-- Vi gjør mye mer enn å etablere et kundeforhold. Rådgivning blir mer og mer viktig, for kundene vil ha it-kompetanse som drar dem videre, sier Sven Tore Kaasa.

Fire datasentre sørger for tjenestene til Telecomputing. Ett er plassert i Green Mountain på Hellesøy, ett i Oslo og to i Sverige. I tillegg bygger Telecomputing opp et kompetansesenter i Singapore for å kunne drifte og rådgi sine mange internasjonale kunder.

-- Vi er en skyleverandør med en «Mainframe-tankegang», men med moderne teknologi. Vi jobber tett med Microsoft for å utvikle løsninger og integrasjonsmoduler mellom Microsoft og egne skytjenester, forklarer Sven Tore Kaasa.

Kjent hos Microsoft

Telecomputing er derfor nærmest mer kjent i hovedkvarteret til Microsoft i USA enn i Norge. Bedriften er én av ti som var pilot av Microsofts skytjeneste Azure i Vest-europa, én av 15 i rådgivningsrådet for tjenestetilbydere på verdensbasis og én av 25 «Cloud OS Network Partners» på verdensbasis.

Teknologidirektør Kjell Tore Espeseth er flere ganger i året hos Microsoft for å komme med innspill og få med seg strategitankegangen til Microsoft.

-- Microsoft blir tydeligere og tydeligere en partnerdrevet organisasjon, hevder Sven Tore Kaasa.

For Telecomputing er det en investering å bli en virkelig skyleverandør. Tjenestene skal være tilgjengelig døgnet rundt. Alle kundens applikasjoner skal integreres. Tjenestene skal tilgjengeliggjøres i en portal.

Til nå har kundene stort sett betalt per bruker hvor kundebetjeningen har vært via tynn klient, enten nettleser eller Citrix Desktop. Prisen har vært satt basert på antall brukere og lagringsbehov.

Det skal bli et ekte skytilbud hvor både pris og kapasitet varierer opp og ned avhengig av kundens øyeblikksbehov.

-- «Single Point of Contact» blir viktigere enn noen gang. Kundene skal ha «Single Sign On» som kobler mot AD-strukturen og HR-systemer, forteller Sven Tore Kaasa.

Microsofts Active Directory, AD, brukes for identifisere og autentifisere brukerne som vil ha tilgang til alle sine applikasjoner etter autentiseringen.

Større krav

Når de fleste kunder velger å sette ut alt, er det en utfordring å håndtere eldre applikasjoner som har vært brukt av de ansatte i mange år og som de har vent seg til.

-- Etterslepet av eldre applikasjoner vil ta mange år. Vi må fortsette å støtte applikasjonene, påpeker Sven Tore Kaasa.

I Norge er kundene først og fremst blant små og mellomstore bedrifter. I tråd med å gjøre it enkelt må Telecomputing integrere eldre og nye applikasjoner, skytilbudet fra Microsoft med tilbudet til Telecomputing. 70 prosent av applikasjonene har kundene felles, 30 prosent er spesialiteter avhengig av industrisektor.

Kundene stiller stadig større krav. Derfor jobber Telecomputing med å se på og studere annen teknologi enn den som kommer fra Microsoft. Får målet er å ha et bredt spekter med løsninger. Open Stack vurderes nøye.

For kundene utvikler seg. Det skyldes i stor grad de ansatte som mer og mer forutsetter app-er på mobile apparater. Innen Windows skjer det en betydelig utvikling. Tilsvarende når det gjelder web basert på HTML5 og CSS.

Derfor må applikasjonsleverandørene endre sine produkter. De må tilpasses mange forskjellig skjermstørrelser, de må deles opp på en annen måte. For mange blir det ikke lenger lisensbetaling, men abonnementsbetaling.

Utviklet eget

For å sørge for enkelhet for kundene har Telecomputing gjennom mange år utviklet sitt administrasjons og automatiseringssystem Opus. Dette videreutvikles løpende for å lage nye grensesnitt, API-er (Application Programming Interface), mot skytjenester kundene etterspør.

-- Ingen av kundene etterspør spesifikk teknologi, påpeker Sven Tore Kaasa.

Eksempelvis har Telecomputing et sterkt Vmware-miljø og et sterkt Hyper-V-miljø. Det foregår drifting av SAPs forretningssystem for brukere. Alt er ikke Microsoft. Eksempelvis kjøpte Telecomputing driftsorganisasjonen til Sopra Steria i Sverige.

Kundegrunnlaget er vesens forskjellig i Sverige og i Norge.

-- Vi har færre og større kunder i Sverige. I snitt har en kunde 820 brukere i Sverige, i Norge er det 120, hevder Sven Tore Kaasa.

I Norge er kundegrunnalegt fra 25 – 1.500 ansatte, i Sverige fra 25 – 3.000 ansatte. For større kunder enn de med 3.000 ansatte er Telecomputing selektiv. For kunder med mer enn 500 ansatte er Evry den store konkurrenten, for mindre er det Intility og i noen grad 99X i Norge. Basefarm er mer en samarbeidspartner enn en konkurrent.

 

Les om:

Cloud