Introduserer neste utgave av hybrid

HYBRID: Viseadministrerende direktør Bjart Kvarme i Basefarm sammen med teknologiansvarlig Erland Andersen viser modellen for sitt hybride skytilbud Hybrid 2.0 hvor leveransekvalitet er lengst mot venstre og eksperimentering i skyen lengst mot høyre. Prisnivået faller også mot høyre. Ideen er å tilby applikasjonstilbydere et sammensatt skytilbud.

Introduserer neste utgave av hybrid

Basefarm posisjonerer seg som en leverandør for de som vil levere tjenester fra skyen.

-- Vi posisjonerer oss inn for å kunne levere en pålitelig sky lokalisert i Norge for softwareleverandører og andre som skal tilby tjenester på nett, sier Bjart Kvarme, viseadministrerende direktør i Basefarm.

Det er en plattform for tjenester basefarm skal tilby, både rent datamaskineri IaaS og PaaS maskineri med programvare for kjøring av tjenester. Maskineriet skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet.

-- Vi skal være en software as a service enabler, forteller Bjart Kvarme.

Lager grunnlag

Ett område er å lave et grunnlag for de som leverer helsetjenester. Derfor bygges det opp et skytilbud mot Nasjonalt Helsenett. Basefarrm samarbeider også med Sykehuspartner.

Med sin erfaring fra kjøring av Altinn tror Basefarm at de kan være en attraktiv partner. Som en konsekvens bygges det største datasenteret i Oslo-området på Lørenskog som vil tilby tjenester fra januar 2016. Da vil Basefarm ha to moderne datasentre i Norge. Også i Sverige er det to datasentre.

Hensikten er å strømlinjeforme tjenestene hvor Basefarm skal sy sammen et tjenestetilbud som favner egne og andres datasentralers tjenester.

-- Vi introduserer vårt nye tjenestegrunnlag Hybrid 2.0. Det gir kundene litt mer selvbetjening med frihet til å velge hvilken sky de vil være i. Kundene skal oppleve Basefarm som Single Point og Contact, forklarer Bjart Kvarme.

Det skal lages en tjenestekatalog over Basefarm sitt tilbud og andre skyleverandørers tilbud som Basefarm formidler.

-- Visjonen til hybrid er å kunne flytte data sømløst. Kunden kan bestille OS og VM og legge applikasjonen på toppen. Vi leverer også database som en tjeneste, sier Erland Andersen, teknologiansvarlig i Basefarm.

Får innsyn

Kundene vil få innsyn via Cockpit i hvordan fakturagrunnlaget dannes ved den kombinerte løsningen fa Basefarm og den kommersielle skytilbyderne, både Amazon Microsoft Azure.

-- På stabilt uttak av tjenester skal vi kunne produsere billigere og bedre enn konkurrerende skyleverandører, hevder Bjart Kvarme.

Handikapet er at Basefarm ikke klarer å øke kapasiteten like raskt som Amazon og Azure. Kunder som har jevnt uttak av bearbeidingskapasitet og lagring skal få et mer brukervennlig tilbud enn internasjonale skytilbydere ved at Basefarm bistår utviklere i å være produktive i sin jobb. Håpet er at utviklerne anbefaler Basefarm også for driftingen av tjenestene. Ett av grunnlagene er Opus Basefarms verktøy for automatisering

I modellen for Hybrid 2.0 er det garanterte tjenester med god tjenesteavtale lengst til venstre, selvbetjening for tilgang til Amazon og Azure i midten og bruk av Open Stack til høyre. En god tjenesteavtale koster mer enn om utviklerne utnytter Open Stack for å sy sammen et tjenestetilbud for sine oppdragsgivere.

For tradisjonelt har Basefarm vært en driftspartner. Etter hvert blir det nødvendig å slippe kundene eller deres representanter inn på flere nivåer i skytilbudet Hybrid 2.0.

-- Kundene etterspør mer og mer API-er ikke bare portaler, sier Erland Andersen.

Vmware brukes mye, og det jobbes det tettere med Microsoft. Programvareteknologi Basefarm føler er umoden er man forsiktig med å ta i bruk.

 

Les om: