Kaster lys over skygge-it

Kaster lys over skygge-it

Cisco har lansert skytjeneste for å kartlegge bedriftens bruk av skytjenester.

Skygge-it, at virksomhetens ansatte eller fagavdelinger tar i bruk eksterne it-tjenester fra skyen, uten at it-avdelingen verken er involvert i, eller kjenner til anskaffelsen, er av mange pekt ut som et økende problem. Cisco løser det med en skytjeneste.

Skygge-it

Siden de ansatte enkelt kan få dekket kostnadene til skygge-it ved hjelp av utlegg over reiseregninger i andre avdelinger enn it, er det slett ikke sikkert at it-avdelingen på noe tidspunkt får vite at den eksterne tjenesten er i bruk.

Det er naturligvis et stort problem, siden tjenestene dermed går under radaren, og bruken av dem ikke tas med i betraktningen når virksomhetens it-drift, informasjonssikkerhet, etterlevelse av regulatoriske krav og andre forhold analyseres.

I tillegg kommer de ekstra kostnadene som påløper, ved at tjenester kjøpes enkeltvis i stedet for samlet til en pakkepris, og at det er en høy risiko for at flere tjenester som leverer samme funksjon er i bruk samtidig.

Det ligger i sakens natur at det er vanskelig å vite hva omfanget på bruken av skygge-it er i den enkelte bedrift, men mange mener det er store mørketall i de aller fleste organisasjoner. De fleste analytikere mener å vite at antallet ukjente eksterne tjenester i bruk er mange ganger høyere enn det it-sjefene er villig til å tro på.

Dyp analyse

For å få overblikk over det som er usynlig, har Cisco nylig lansert tjenesten «Cloud Consumption as a Service» (CCaaS). Dette er en skytjeneste som skal hjelpe it-avdelingen med å skaffe seg den nødvendige oversikten, ved å analysere loggene fra virksomhetens web-gateway.

I motsetning til mange andre oppdagertjenester for webbruk, skal CCaaS ifølge Network World være langt mer dyptpløyende enn bare å oppgi navnene på de eksterne tjenestene i bruk.

I tillegg gjør Cisco analyser, benchmarking, sikkerhetsvurdering, og gjør et oppslag i Dun and Bradstreet-informasjon for å kunne si noe om tjenestetilbyderens finansielle soliditet.

 

Les om:

Cloud