FEM FORUTSETNINGER: Administrerende direktør i Vmware, Pat Gelsinger, diskuterte de fem nødvendige forutsetningene for at en eksisterende er en ny aktør skal klare fremtidens utfordringer. Vmware skal bygge et fundament bedriftene kan bygge sine tjenes

FEM FORUTSETNINGER: Administrerende direktør i Vmware, Pat Gelsinger, diskuterte de fem nødvendige forutsetningene for at en eksisterende er en ny aktør skal klare fremtidens utfordringer. Vmware skal bygge et fundament bedriftene kan bygge sine tjenester på.

Klar for alt

Vmware har en klar utviklingsstrategi for hvordan kundene skal tilrettelegge for et fremtidig programvaredefinert utviklings og produksjonsmiljø. Forutsetningen er at virksomhetene forstår sitt ståsted og er bevisst hvor de vil.

Klar for alt, eller hva som helst, «ready for any», var Vmwares slagord på sin store konferanse i Barcelona i oktober. Det er virksomhetene som må være klare til å håndtere nye utfordringer.

Vmware ser for seg å være teknologipartneren for virksomhetens utfordringer, like fra evnen til å utnytte datamaskinene for fellestjenestene bedre, til å levere et fundament for tjenester i nettskyen med Vcloud Air.

-- Med Vcloud Air tar Vmware steget ut av serverrommet og tilbyr mulighetene for en hybrid sky, sier Håkon Fosshaug, senior systemingeniør i Vmware.

Har alt å vinne

Vmware ser for seg digital utvikling av tjenester på et programvaredefinert fundament som grunnlaget for å møte utfordringene. Det er de nye smarte virksomhetene som har fortrinnene, ikke de store veletablerte. De har finansiell muskel og kunder, men sliter med evnen til innovasjon på grunn av bindinger til det eksisterende, både kulturelt og teknisk.

-- Vi må lære elefanten å danse. For aldri har det vært et bedre tidspunkt å være en utfordrer, sier Pat Gelsinger, administrerende direktør i Vmware.

Grunnen er at utfordrerne har ubegrenset tilgang til ressurser på grunn av dagens verktøy, nettbrett, pc og smarttelefon, ubegrenset rekkevidde på grunn av tre milliarder brukere på internettet og ubegrenset bearbeidingsevne på grunn av nettskyen.

-- De nye har alt å vinne. De etablerte har alt å tape. De må innovere som en oppstartsbedrift og levere som en etablert, fortsetter Pat Gelsinger.

Det er mange som vil levere fundamentet for it-miljøet. Flere har større gjennomføringsevne enn Vmware, men med sin forståelse for virtualisering som forutsetning for utvikling av digitale tjenester, er Vmware ledende på fremtidens programvaremiljø.

Og det er den programvaredefinerte tilnærmingen som skjuler og nøytraliserer tekniske detaljer og spesialiteter, som lar etablerte og nye virksomheter raskere komme i gang med tjenester for å møte nye forretningsmuligheter.

Fem forutsetninger

Som Vmware ser det, er det fem forutsetninger for fremtidens vinnere. Den første er asymmetrien i forretningslivet mellom de etablerte og nykommerne hvor innovasjon er et stikkord.

Det neste er det profesjonelle skytilbudet. Dernest er det å mestre sikkerhetsutfordringene. Skal virksomheten videre må de begynne å benytte databaserte spådommer for utviklingen og dernest må it-fagfolk eller ledere med it-kompetanse lede virksomhetene for å forstå fremtidige utfordringer.

-- De store virksomhetene må etablere sin private sky som de må kombinere med et offentlig tilgjengelig skytilbud, understreker Pat Gelsinger.

Den hybride skyen er Vmwares endelige mål med programvare lokalt og i skyen for å oppnå et homogent grunnlag for virksomhetenes tjenester.

-- Sikkerhet er et eneste rot. Det er en fragmentert industri som krever at bedriftene bruker mer selv om de får mindre igjen, hevder Pat Gelsinger.

Grunnen er ifølge Vmware at det ikke eksisterer noen sikkerhetsarkitektur. Derfor er virtualisering nok en gang grunnlaget.

-- Virtualisering er Rosetta-steinen for sikkerhet. Det skaper forutsetningen for tilpasning til applikasjonene, fortsetter Pat Gelsinger.

For ytterligere å være forberedt på markedsutviklingen tror Vmware at smart programvare kan bidra til å anslå hva som kan komme til å skje. Det er kombinasjonen av kraftige analysesystemer, enorme datamengder og veldig mye bearbeidingskapasitet som kan danne grunnlaget for proaktive beslutninger.

For det gjelder å ta risiko, men det må være den laveste risikoen. De som forstår problemstillingen er de som er gode på it. For ingen virksomhet kan i dag klare seg uten. Derfor mener Vmware at deres brukere er de fremste til å lede an i utviklingen av sin arbeidsplass.

-- It må gå fra å støtte til å lede transformasjonen virksomhetene går gjennom. It må være entreprenør og innovatør for virksomheten sin, understreker Pat Gelsinger.

Ledende

Utfordringen for den ledende innen et fagfelt innen it er at løsningen blir spesiell eller proprietær, med mindre man har dannet en interesseorganisasjon som skal fremme et felles programvarefundament. Så langt har Vmware jobbet for å være ledende på forståelse og gjennomføringsevne.

Men Vmwares pustes i nakken av Microsoft og får pes av det åpne programvaremiljøet som vil etablere et felles grunnlag for digitaliseringen hvor maskineriet tjenestene kjører på er fullstendig skjult, men av større viktighet enn noen sinne.

Fra en spe begynnelse med virtualiseringsfunksjonen ESX som kjører rett på datamaskinen har virtualiseringsprogramvaren utviklet seg til Vsphere 6 Enterprise Plus. Den første programvaren var gratis, Vsphere koster, mer enn mange liker.

Men Vsphere er bare begynnelsen. Det programvaredefinerte datasenteret er det ultimate målet. Det skal være hybrid, noe hos kunden, noe hos kundens foretrukne partner. Med den siste utviklingen nærmer Vmware seg en totalleverandør for virksomhetenes tjenestefundament.

På grunn av at Vmware har utviklet alt selv, er datasentraler skeptiske til å benytte all programvarefunksjonaliteten selv om de har stor nytte av virtualiseringsfunksjonaliteten. Derfor jobber Vmware for utnytte det beste fra det åpne programvaremiljøet der det passer inn.

-- Vmware er på en reise. Vi har åpnet oss betydelig de to seneste årene, hevder Pat Gelsinger.

Alternativt vil Vmvares programvaretilbud om noen år bli oppfattet som et vertikalt alternativ, på lik linje med det totale programvaremiljøet på IBM stormaskin fra BMC, CA Technologies og IBM.

Viktige funksjoner er evnen til å flytte applikasjoner mellom virtuelle maskiner på tvers av avstander, evnen til å bygge et stort felles lagringssystem ved å benytte platelagrene i alle datamaskinene, og et logisk, sikkert nettverkssystem som er frikoblet den fysiske nettverksstrukturen. Også virtualiseringen av pc-ene er viktig, men konkurransen fra Citrix er betydelig.

 

Les om:

Cloud