I leverandørens varetekt

I leverandørens varetekt

KRONIKK: Software-as-a-Service er det nye superordet i leverandørkretser.

Software-as-a-Service er blitt det nye superordet i leverandørkretser. De drar modellen "etter håret", stadig flere vanlige datasentral-tilbud blir omdøpt til SaaS. Her er Gartners definisjon på hva SaaS er - og ikke er.For å kalle en applikasjon SaaS må den oppfylle tre kriterier.

For det første at applikasjonen skal være eid, forvaltet og fjerndriftet av en leverandør. Driften skal inkludere den nødvendige sentrale infrastrukturen. Skal deler av applikasjonen installeres hos kunden, er det ikke SaaS.

Det andre kriteriet er striksere. Alle kunder skal bruke nøyaktig den samme programkoden og datamodellen. Kundene har selvfølgelig sine egne data og kan utvide sine datamodeller med konfigureringsverktøy som leverandøren stiller til disposisjon. Ingen endring av kildekoden er tillatt for den enkelte kunde. Dette er viktig fordi det gir markant lavere kundekostnader. Å stelle med programvare er arbeidsintensivt og dyrt. SaaS står i motsetning til klassisk "hosting" der leverandørene opererer med ulike programvare-instanser, versjoner og datadefinisjoner.

For det tredje: Kunden skal betale etter forbruk, typisk pr. bruker pr. måned. Alt skal være inkludert i prisen, det vil si at kundene ikke betaler separat for lisenser eller drift.

Motsatt av skreddersøm

SaaS er det motsatte av skreddersøm. Applikasjonene inneholder mindre funksjonalitet enn pakker som blir installert på kundenes egne maskiner in-house fordi det har vist seg at 80 prosent av brukerne maksimalt utnytter 20 prosent av den typiske funksjonaliteten. Scrum-slagordet "waste less" passer også her. Kundekostnadene blir lavere fordi leverandørene kan produsere tjenestene billigere. Kundene slipper å betale up-front for lisenser. De betaler heller ikke for programvedlikehold som typisk utgjør 18 prosent påslag på lisensprisene. Mange kunder deler på maskinparken som derved blir mye bedre utnyttet enn de 20 prosent som er typisk for in-house maskiner. Driften og "patchingen" er leverandørenes problem. Dessuten kan du komme fort i gang og gå ut av avtalen like fort.

Lyder dette for godt til å være sant? SaaS passer ikke for alle, det finnes selvfølgelig også ulemper med denne modellen. Den opplagte er at skreddersøm er ut, du må finne deg i å bruke den samme versjon som alle andre kunder. Standard skal være godt nok. Kunden kan bli helt avhengig av leverandøren. Fleksibiliteten er begrenset til det som din leverandør tilbyr. Det er leverandøren som bestemmer når nye versjoner skal tas i bruk og hva de skal inneholde. Integrasjon med in-house applikasjoner eller SaaS-applikasjoner hos andre leverandører er kundenes ansvar. (Integrasjon er notorisk krevende, uansett leveransemodell.) Mange kunder har sterke motforestillinger mot å plassere sine data i leverandørens varetekt, uten å vite hvor, i hvilket land, de egentlig er lagret.

SaaS = industrialisert

Hvilke organisasjoner og situasjoner passer SaaS-modellen for? Gartner-analytikerne liker å tegne en firedelt kvadrat. Horisontalaksen er delt i to: Applikasjoner for enkeltavdelinger eller for hele organisasjonen. Vertikalaksen er også delt i to: It-avdelingens evne til å levere tjenester kan være god eller mindre god. Nede i venstre kvadrant er "Nybegynnerne", det vil si avdelinger i større organisasjoner eller små/mellomstore bedrifter som ikke er fornøyd med it-avdelingens tjenester. De vil ha noe enklere og billigere. Omtrent 40 prosent av SaaS-brukerne er av denne typen – de tar i bruk enkle SaaS-applikasjoner, for eksempel epost eller kontorstøtte. "Pragmatikerne" utgjør nesten 50 prosent av brukerne, de er sånn sett fornøyde med it-avdelingens tjenester, men synes at de koster for mye. De vil erstatte spesialiserte avdelingsapplikasjoner med SaaS.

I nedre høyre kvadrant er "Visjonærene", drevet av noen ildsjeler. De er foreløpig ganske få. De ønsker å erstatte med SaaS så mye som mulig av sine tverrsektorielle applikasjoner. Og i kvadranten oppe til høyre er de 10 prosent "Mesterne", de har som ambisjon å veve sammen in-house og SaaS i et velplanlagt og lønnsomt hele. De er få, men er i siget.

Som de fleste andre bransjer beveger it seg mot industrialiserte løsninger. SaaS er en av dem. Industrialiseringens kjerne er at stadig flere kunder ønsker å kjøpe tjenester istedenfor maskiner og programmer. Økt standardisering og stadig mer tjenestekjøp vil prege it-bruken i det kommende tiåret.

Cloud