Lokal Microsoft-sky til øyer, fjell og vidde

KLAR FOR LOKAL SKY: Petter Merok er sjef for sky og Azure i Microsoft Norge og er klar for å plassere skyteknologi der det måtte passe. (Foto: Dag-Rune Z. Vollen)

Lokal Microsoft-sky til øyer, fjell og vidde

Den store lanseringen under Microsoft Ignite er muligheten for å plassere hele Azure lokalt i et datasenter. Dermed møtes krav om lokal lagring og kontroll fullt ut.

CHICAGO (Computerworld): Microsoft-sjef Satya Nadella slapp en serie nyheter under sin hovedinnledning her i Chicago. Den store nyheten som oppfyller hans fyndord om at Microsoft skal være «ført på mobil, først i sky», var faktisk å plassere hele skyplattformteknologien Azure lokalt.

­– Det er ingen vanlig kunde hos Microsoft som har drift av datasenter som forretningsidé, med unntak av ISP- og ASP-er. Virksomheter er opptatt av å levere tjenester og produkter og tjene penger, ikke å måtte bry seg om kompliserte teknologiske løsninger og drifting sier Petter Merok, teknologidirektør i Microsoft Norge, i en kommentar.

– Samtidig er de fleste klar for skyen i en hybrid-modell. I tillegg har vi kunder som har krav om lagring og datahåndtering lokalt. Nå kan alle sammen velge å kjøre en skyplattform lokalt med fordelene det er og likevel oppfylle alle krav.

Azure nær deg

Microsoft selv bruker tall som viser at 74 prosent av alle store virksomheter kommer til å velge hybridløsning som sin skytilnærming. Det vil si at lokale datasenter vil suppleres av leveringer fra profesjonelle, eksterne skytjenester.

Det er ingen motsetning i å kalle en skytjeneste lokalt plassert for sky. Skyen er en modell for IT-tjenestelevering, ikke en lokaliseringsbeskrivelse. Å få IT levert etter behov og fakturert etter bruk uten å måtte bry seg om infrastruktur og teknologi som ligger bak, betyr at en skytjeneste kan genereres i naborommet, i Fræna eller i Andesfjellene for brukeren sin del. Det er bare responstid som avgjør hvor det er fornuftig å hente IT fra skyen.

– Det har vært mulig å kjøre enkeltkomponenter av Azure lokalt fra før. At vi plasserer alt lokalt er den store endringen, sier Merok. Han understreker at det foreløpig ikke er sagt noe om hvilken prisingsmodell denne løsningen vil få.

Det er både private og offentlige virksomheter som har regulatoriske krav om lokal lagring og håndtering av data. Personvern og sensitivitetshensyn er typiske grunner. Selv i tilfeller der data er lagret lokalt, men prosessert i andre land, har sikkerhetseksperter advart mot faren for at data som transporteres fram og tilbake for prosessering, kan leses.

– Her er det en fordel i at alle kan lage lokale løsninger som er tilgjengelig for alle med Internettilgang, sier Merok.

Han forklarer at en kommune kan lage informasjonsportaler eller en bedrift kan lage apper der oppsett og drift gjøres som i en sky men alt prosesseres og lagres lokalt. Skulle betingelsene endres, så kan hensynet til brukere og kunder bety at tjenesten bør flyttes fra et skydatasenter til et annet. Siden alt er standardisert, kan slik flyttinger skje med noen få tastetrykk og museklikk.

Dette innebærer i et land som Norge at har man strøm og internettilkopling, kan man lage sin egen lokale nettsky hvor det måtte passe.

Ikke strake veien til suksess

Veien til skyen er ikke en umiddelbar suksess for de fleste, påpeker Merok.

– De fleste firma som prøver ut å ta i bruk skyløsninger og den nye måten å jobbe på, vil som regel ha en periode der effektiviteten faller og investeringspanikken er nær. Men å bygge kompetanse og gi medarbeiderne mulighet til å finne ut av de mye mulighetene vil gi resultater.

Han forklarer at de fleste virksomheter etter hvert får noen «indre advokater» som ser hvordan skyløsninger gir rom for å prøve og iverksette nye løsninger og ideer raskere enn før. Når det løsner skikkelig, øker effektiviteten og resultatene raskt.

­– Det er også viktig å huske på at det ikke er noe smart å kutte ut hele IT-avdelingen i en omgang når skyen er målet. Det er IT-folkene som kjenner virksomheten fra teknologisiden best, og selv om de har brukt for mye tid på drifting og brannslukking og for liten tid på innovasjon opp gjennom årene, er kompetansen deres svært relevant. Å skifte til en skystrategi innebærer å gi mulighet for å bruke denne kompetansen i en gradvis overgang, råder Merok.

Trusselen fra millennials

Det er ikke bare skybaserte, nye virksomheter som driver utviklingen mot mer skytilpassing fra Microsoft.

I USA er det også snakk om å tilpasse næringslivet til en ny generasjon arbeidstakere. Barn født på 1990-tallet, sammenfallende med Internett og framveksten av disse teknologiene, kalles Millennials eller Generation Net. De følger Generation X i trendanalysene. Kjennetegnet er arbeidstakere som alltid er vant til å skaffe informasjon raskt, jobbe mobilt, og er delings- og samarbeidsorientert.

– Siden 2010 har 10.000 av den første etterkrigsgenerasjonen pensjonert seg hver dag. I løpet av de neste tre årene er to tredjedeler av disse arbeidstakerne ute av arbeidsmarkedet. De overlater plassen til millennials som ikke er vant til eller ser noen grunn til å arbeide slik de gjorde i gamle dager, poengterte Gurdeep Singh Pall fra Ignite-scenen etter Nadella hadde åpnet. Han er sjef for Skype i Microsoft.

Microsoft legger ikke skjul på at mange av endringene de gjør i sin forretningsmodell er for å beholde fotefestet i det profesjonelle bedriftsmarkedet også med en ny generasjon arbeidstakere. Dette gjelder alt fra leiemodell av Windows 10 til felles utviklingsplattform for Windows uavhengig av hvilken enhet du kjører Windows 10 på, og satsing på å gjøre skyen enkel og tilgjengelig for alle.

Cloud