Mindre modne for skyen enn vi tror

SAMARBEID: Norgessjef i SAP, Per Haakon Lomsdalen, mener at forretningssiden av virksomheten og it-siden må jobbe tettere sammen for å få sky-strategien til å fungere. (Arkivfoto)

Mindre modne for skyen enn vi tror

Mange virksomheter mener de har en mer moden sky-strategi enn det som faktisk er tilfelle, ifølge en ny IDC-undersøkelse.

En undersøkelse utført av IDC peker på at det er mange som ikke har en så moden sky-strategi som det de tror. 

Noen av grunnene til dette kan være at man mangler nødvendige it-kunnskaper og strategisk tilnærming internt i virksomheten, i tillegg til at man ikke evner å gjøre de endringene i forretningsprosessene som kreves for å ta det neste steget. Dette melder SAP i en pressemelding. 

Implementere mål

Noen av tiltakene IDC peker på for å skape en god prosess for veien til skyen er å implementere mål for samarbeid mellom it-avdelingen og forretningssiden i virksomheten for å finne ut hvilke applikasjoner som har mest nytte av skyen. Det kreves også opplæring og kursing i virksomheten.

De som har en balansert sky-bruk har en god miks av eksterne ressurser og jobber med endring internt. De oppnår frihet, fleksibilitet og smidighet som gjør det mulig å reagere raskere på kundenes behov, og slik få et forsprang på konkurrentene, heter det i meldingen fra SAP.

– Nettskyen vinner stadig mer terreng ettersom vi får bedre forståelse og mindre frykt for teknologien. Nå må forretningssiden av virksomheten og it-siden jobbe tett sammen for å få sky-strategien til å fungere, sier SAPs norgessjef, Per Haakon Lomsdalen.

–De som sitter nærmest kundene må snakke med it-avdelingen for å skape en felles forståelse for forretningen. Da kan sky-strategien gi dem støtte når de skal vinne butikk og levere til kunder. Vi må ut av siloene, se et større bilde og møte kundene slik de vil møtes, mener han.

Les om:

Cloud