OPPKLARER: Juridisk direktør i Datatilsynet, Kim Ellertsen, oppklarer reglene som virksomheter som ønsker å bruke utenlandske skytjenester må forholde seg til akkurat nå.

OPPKLARER: Juridisk direktør i Datatilsynet, Kim Ellertsen, oppklarer reglene som virksomheter som ønsker å bruke utenlandske skytjenester må forholde seg til akkurat nå.

- Ok med skyleverandører fra USA 

Stadig uklarheter om hvordan personvernreglene endelig blir i utveksling av data mellom Europa og USA. EUs standardkontrakter er riktig valg nå.

Mange er stadig usikre på hvordan man skal forholde seg til amerikanske skytjenester. Er det ulovlig for bedrifter og andre organisasjoner å bruke skytjenester levert av velkjente navn som Google og Microsoft etter at Safe Harbour-avtalen jo ble kjent ugyldig i fjor høst?

I vinter ble det kunngjort at europeiske og amerikanske myndigheter hadde kommet fram til en ny ordning for å kunne lovlig utveksle data over Atlanteren – Privacy Shield-avtalen. Men det tok ikke lang tid før det kom innvendinger fra flere hold om at heller ikke denne er god nok for europeisk rett.

Det er slett ikke rart at det rår usikkerhet omkring dette temaet, så Computerworld har spurt Datatilsynet om statusen nå, rett før sommerferien senker seg over landet og it-avdelingene. 

Bombenedslag

Det var altså i fjor høst bomben slo ned: Safe Harbour-avtalen mellom EU og USA ble kjent ugyldig av European Court of Justice, den høyeste rettsinstansen i EU. Bakgrunnen var at i kjølvannet av Snowden-avsløringene i 2013 valgte den østerrikske personvernaktivisten Maximilian Schrems å stevne Facebook for brudd på europeiske personvernregler.

Etter at saken hadde gått helt til topps i det europeiske rettssystemet, kom altså kjennelsen som impliserer at svært mange kunde- og leverandørforhold i den svært raskt voksende industrien for skybasert databehandling kanskje er ugyldige, på grunn av amerikanske myndigheters innsynsrett i data som opprinnelig hadde blitt overført fra Europa, av europeiske brukere, både personer og virksomheter.

Lettelsen var derfor stor da europeiske og amerikanske myndigheter nå i vinter kunne offentliggjøre at de hadde kommet fram til en ny avtale som skulle bøte på manglene ved Safe Harbour-avtalen: Privacy Shield-avtalen. Den nye avtalen skulle regulere reglene for datautveksling mellom Europa og USA, på en slik måte at personvernet og rettighetene til europeiske personer og virksomheter skulle ivaretas bedre. Så da er alt såre vel, og fryd og gammen, da? Kanskje ikke.

Svakheter

- Formelt er statusen nå at det er politisk enighet og et forslag fra EU-kommisjonen til en adekvansbeslutning. Så har WP29 (se egen ramme), som rådgivende organ på personvernområdet, avgitt sin uttalelse. Den er gjort offentlig, den er jo primært rettet til EU-kommisjonen, i og med at en av oppgavene til WP29 er å gi råd til kommisjonen. Så skal EU-kommisjonen bestemme seg, om de vil ta noen av rådene inn, eller om de faktisk vil ta en beslutning om å si at dette er tilstrekkelig til å sikre personopplysninger som overføres til  USA. Angrepsvinkelen her er, dersom de gjør dette, så blir det akkurat som med Safe Harbour. Om det kommer en klage som European Court of Justice velger å behandle, så kan konsekvensen bli at domstolen mener at heller ikke Privacy Shield er god nok beskyttelse, svarer Kim Ellertsen, juridisk direktør i Datatilsynet til Computerworld når vi spør om statusen på Privacy Shield akkurat nå.

- Privacy Shield er bedre enn Safe Harbour, det skal sies. Det er ikke noen tvil om at det er flere gode elementer i det nye forslaget, i forhold til det gamle. Men det har fortsatt den fundamentale svakheten at det ikke endrer lovgivningen i USA, det er bare en avtale «oppå» (den eksisterende) lovgivningen, fortsetter Ellertsen.

Av den grunn har de europeiske datatilsynsmyndighetene rådet EU-kommisjonen til å en ekstra runde med sine amerikanske avtalepartnere, i håp om å få til en avtale som er mer i tråd med europeiske regler og rettstradisjon.

- Vi har forholdt oss til den uttalelsen som WP29 har avgitt, med de svakhetene som den har påpekt. Vi har et korresponderende syn med alle de andre, den analysen som er gjort, er gjort av WP29 i fellesskap, hvor vi også møter, svarer Ellertsen på Computerworlds spørsmål om hvordan det norske datatilsynet forholder seg til det nye avtaleforslaget.

EUs standardkontrakter

Siden alt fremdeles ikke er spikret i forbindelse med Privacy Shield, kan en kanskje tro at akkurat nå finnes det ingen juridiske mekanismer som regulerer overføring av persondata fra Europa til UAS, men det stemmer ikke. Det har faktisk eksistert standard kontraktsformularer utarbeidet av EU som regulerer dette, og disse har eksistert siden år 2010. Disse er stadig gyldige og brukbare, bekrefter Ellertsen.

- Det er ikke tatt stilling til hvordan EUs standardkontrakter står i forhold til Privacy Shield. Juridisk sett er EUs standardkontrakter fortsatt et gyldig overføringsgrunnlag, fordi de henger på EU-kommisjonens beslutning fra 2010, forklarer han.

De store skyleverandørene som Google og Microsoft tilbyr driftsavtaler som er basert på disse standardkontraktene. Det er dette som for eksempel regulerer Narvik kommunes, landets første kommune som begynte å bruke skytjenester, forhold til sin skyleverandør.

Selvsertifisering

- Etter min personlige oppfatning har i alle fall EUs standardkontrakter én ting som de andre ikke har, og det er en avtale som kan sies opp og man kan også bruke rettsmidler mot kontraktsbrudd. Det er mye vanskeligere på selvsertifiseringsløsninger. Det var også en stor svakhet med Safe Harbour. Denne svakheten er forsåvidt delvis der med Privacy Shield også, for det er også en selvsertifiseringsløsning. Men til forskjell fra Safe Harbour, har Privacy Shield overvåkning, sånn at man skal rapportere den sertifiseringen man gjør, og den listen skal være offentlig tilgjengelig, og så skal den ettersees av Department of Commerce i USA, slik at det er noe sterkere kontroll med hensyn til sertifiseringsløsningen enn med Safe Harbour, mener Ellertsen.

- Men det er fortsatt bare en selvsertifiseringsløsning, sånn at man kontrollerer vel bare i liten grad hva som faktisk skjer i den enkelte virksomhet. Etter europeisk målestokk er det en svakhet, som også forplanter seg ned til den årlige revisjonen som skal skje. Der ønsker datatilsynene i Europa også å kunne gå på kontroll hos det enkelte firma som har sertifisert seg selv, sånn at man faktisk kan gå og se hva som skjer, etter europeisk modell: «Om vi mistenker at dere driver med noe krøll og fanteri, da kommer vi på besøk», utdyper han.

Risikovurdering og databehandleravtale

Når vi spør Ellertsen om hvordan en virksomhet skal forholde seg til dette, akkurat nå, så kommer han med samme oppskriften som for eksempel Narvik kommune tidligere har gitt oss for å ta skybaserte tjenester i bruk:

- Det første man skal gjøre, er å foreta en vurdering av hva slags data man har, og hvilken risiko man kan akseptere. Hvis det er personopplysninger om en stor gruppe mennesker er det en risiko som man bør redusere. Det er viktig at man som avtalepart sikrer tilstrekkelig instruksjonsmyndighet over leverandøren man velger. Så da må man jo ha en avtale, med Google hvis det er Google Apps man skal ha. En avtale som passer til risikovurderingen og som man selv kan stå inne for. Da er det EUs standardkontrakt av i dag som er det juridiske instrumentet som er tilgjengelig nå, for det andre, Privacy Shield, er jo ikke ferdig ennå, forklarer Ellertsen.

Så det er ikke umulig for en virksomhet å bruke amerikanske skyleverandører nå, altså?

- Neida, det er ikke det. Når jeg har holdt innlegg om dette nå, før man ser hvordan avtalen endelig ser ut, så har jeg sagt at en svakhet som Privacy Shield har, er at amerikanske databehandlere har ganske vide fullmakter til å videreformidle informasjon. Disse fullmaktene er videre enn hva vi umiddelbart  liker, sett med europeiske øyne. Da vil jeg anbefale at en avtale med en datamottaker i USA legger en begrensning på å videreformidle data, avslutter Kim Ellertsen, juridisk direktør i Datatilsynet.

Cloud