Økonomien påvirker ikke skyen

Økonomien påvirker ikke skyen

Interessen for cloud computing har økt kraftig det siste året.

Avanade har spurt 502 bedrifter i Nord-Amerika, Asia og Europa om deres forhold til cloud computing. Resultatet er ifølge dem slående.

Da undersøkelsen ble utført for under et år siden, i januar, sa 61 prosent av de ikke brukte cloud computing. I dag sier bare 41 prosent det samme.

Andelen som har begynt, eller vurderer å begynne med cloud computing, har økt med over 320 prosent siden januar. Bare 37 prosent oppgir at de ikke har planer om å bruke skytjenester i nærmeste fremtid.

Økonomi lite å si

Hvorfor er det slik?

Vel, økonomien har i alle fall ikke bidratt stort hverken den ene eller andre veien. Cloud computing kan spare bedrifter for penger, men bare 13 prosent oppgir at økonomien har bidratt til innføringen av skytjenester. Bare 43 prosent ser på det som et kostnadsbesparende tiltak. De fleste, 57 prosent, ser på det hele som en strategisk investering.

Dessuten har bedrifter lært seg å blande skyen med andre løsninger. Mer enn halvparten av de spurte bruker i dag en blanding av skybaserte og interne it-systemer.

Skremmes vekk

- Overgangen til cloud computing er et stort og langt steg for de fleste bedrifter, forteller Petter I. Jenssen i Avanade Norge i en pressemelding.

- Det er ikke et alt-eller-ingenting alternativ. Det er fortsatt en adopsjons kurve og vi tror de fleste større virksomheter vil velge en hybrid tilnærming.

Men det er også andre ting som skremmer folk vekk fra skyen. Sikkerhet er den største bekymringen. 40 prosent sier at det å lære opp it-avdelingen også skaper problemer. Flere har også opplevd nedetid, og hver tredje som bruker skyen har opplevd nedetider på over ti timer.

Blandings

Det er uansett ikke alt som egner seg til å legges ut i skyen.

- Virksomhetene må ta veloverveide og smarte avgjørelser om hvordan de enkelt tjenestene skal leveres, sier Jenssen.

Han tror derfor fremtiden ligger i å blande skyen med interne systemer.

- Vi tror SaaS og cloud-baserte tjenester vil fortsette å øke, og medføre et grunnleggende skifte i hvordan tjenester blir utformet, kjøpt og levert både internt i virksomheten men også ut mot partnere og kunder.

Cloud