VERDENS FØRSTE: Oracles styreformann og teknologidirektør Larry Ellison med en skisse av den nye prosessoren Sparc M7. M7 er verdens første mikroprosessor med programvarefunksjoner bygget inn i prosessoren. Det finnes bearbeidingsmotorer for sikring av

VERDENS FØRSTE: Oracles styreformann og teknologidirektør Larry Ellison med en skisse av den nye prosessoren Sparc M7. M7 er verdens første mikroprosessor med programvarefunksjoner bygget inn i prosessoren. Det finnes bearbeidingsmotorer for sikring av minne, for akselerering av SQL, for kryptering og dekomprimering av data.

Sikrer med sikkerhet fra skyen

Nyhetene sto i kø på Oracle Open World, like fra prosessor til nye skytilbud. Alt skal digitaliseres.

San Francisco: Alle bedrifter er fullstendig avhengig av programvare. De er nærmest blitt databedrifter. Alt som kan, må digitaliseres.

Derfor jobber Oracle med å bygge maskineriet, programvaren og integreringen smartere. Tydeligst kommer det til uttrykk med den nye prosessoren M7 og de nye integrerte datamaskinene som benytter denne. Supercluster med M7 kan bygges ut til å bli en virkelig kraftig datamaskin.

– I Sparc M7 har vi bygget inn SQL, dekomprimering, minnebeskyttelse og kryptering, sier John Fowler, konserndirektør for teknologi i Oracle.

32 krypteringsmotorer sørger for at kryptering ikke skaper ventetider. Tilsvarende benyttes 32 motorer for å akselerere databasespråket SQL hvor dekomprimering og sammenstilling (join) er viktige funksjoner.

Neste ti år

Oracles styreformann og teknologidirektør Larry Ellison som for fem år siden var tvilsom til nettskyen, har fullstendig snudd. Nettskyen er veien og livet.

– Det er ti år siden vi begynte med Cloud. Alt er forandret. Våre to største konkurrenter var IBM og SAP, men vi ser dem ikke i skyen. Det er nye konkurrenter. Microsoft er en konkurrent og vi konkurrerer med Workday, sier Larry Ellison, styreformann og teknologidirektør i Oracle.

I løpet av ti år antas det at 80 prosent av alle applikasjoner vil bli levert fra en skytjeneste. Det gjelder derfor å analysere sitt applikasjonstilbud. Det gjelder derfor å koordinere applikasjonene. Nystartede firmaer vil søke å få alle sine tjenester levert fra skyen.

– Dette er stort. Det skjer en flytting til Cloud. Det er en generasjonsforandring, understreker Larry Ellison.

En av generasjonene det henvises til er overgangen til klient/tjener hvor tjeneren nå er bærbare apparater.

– Satsingen på Cloud er viktigst også i Oracle Norge, sier Tore Bjelland, administrerende direktør for Oracle.

Alle er nærmest enige om at det hybride skytilbudet med noe i datarommet og noe i skyen er en god løsning dersom datamaskineriet begge steder har samme teknologi, at programvarefundamentet er likt og at applikasjonstilbudet kan spille sammen.

Seks mål

Oracle har derfor satt seg seks mål for sin skyutvikling. Kostnadsnivået skal være så attraktivt at kunder foretrekker å benytte skyen. Maskineriet skal være fullstendig pålitelig ved hjelp av feiltolleranse med kjøring av applikasjonen to steder. Ytelsen skal være like god eller bedre enn konkurrenters tilbud ved hjelp av teknologi, database, applikasjonstjenester (Middle Ware) og analyse.

– Vi skal ha den beste ytelsen med den laveste kostnaden i skyen basert på standard komponenter. Alt skal være i minne og flash. Kolonnebaserte data i minne skal brukes for analyse. Flash skal være tilkoblet via PCI-e. Vi er to ganger raskere enn SAP Hana på SAPs test, hevder Larry Ellison.

Testen det henvises til er SAPs datavarehustest BW-EML.

Det skal brukes mest mulig åpne standarder som eksempelvis Linux, SQL, No SQL, Hadoop, Java, Node.js, Ruby og Docker. Maskineriet i skyen og maskineriet hos kundene skal være kompatible slik at det er enkelt å flytte en applikasjon frem og tilbake. Dernest må maskineriet i skyen være sikret mot angrep.

– Sikkerhet er det viktigste. Det vil jeg ha på topp. Sikkerheten må alltid være påslått. Dataene må alltid være krypterte, understreker Larry Ellison.

Bakt inn

Larry Ellison er så opptatt av sikkerhet at sikkerheten er blitt bakt inn i Oracles nyeste egendefinerte prosessor Sparc M7. Dette er den første prosessoren Oracles fagfolk har konstruert. Tidligere prosessorer var Suns egne eller forbedringer til Suns prosessorutvikling.

Det er to viktige sikkerhetsfunksjoner. Den første er krypteringsmotoren som er en viktig funksjon på brikken. Den andre er de digitale gjerdene som sikrer at applikasjoner ikke kan komme inn i minnet til andre applikasjoner for å ødelegge eller fange opp viktig informasjon. Dermed kan viruser som prøver å få adgang via overskriving eller lesing utover et tillatt minneområde bli stoppet.

– Vi må endre tenkemåten. Vi må sikre alt, på alle nivåer. Sikkerheten må skyves nedover, helt ned i silisiumet, understreker Larry Ellison.

Å bare sikre applikasjonene er en omfattende jobb. Er databasen sikret med en databasebrannmur vil applikasjonene arve datasikringen. Derfor skal sikkerhet lastes så langt ned som mulig. IBM har benyttet denne tankegangen på sin datamaskin Power i, hvor applikasjonen aldri kjører på prosessoren, bare i en virtuell prosessor. Faenskap har derfor aldri forekommet. Andres kode får ikke tilgang til den fysiske prosessoren.

Oracle mener sikkerhet bare blir viktigere i tråd med at applikasjoner og data befinner seg i nettskyen. Innbruddet i det offentlige datasystemet i USA var mye mer ømfintlig enn først antatt. En rekke sikkerhetsoffiserer i ambassader rundt om i verden ble navngitt hvilket medførte at de umiddelbart måtte trekkes tilbake.

Sikkerhet omfatter også sikring, sikring av data som ikke skal bli korrupte, som ikke skal mistes. Derfor har Oracle utviklet en egen spesialmaskin for sikring av data. Den har fått det enkle navnet ZDLRA, Zero Data Loss Recovery Appliance, med Larry selv som navngiver.   

Fullstendig løsning

Oracles tilbud på datamaskineri, programvarefundament og applikasjonstilbud kan gi kundene en fullstendig og ensartet løsning hvor kundene selv kan bestemme hva de selv skal ta seg av, hva Oracle skal ta seg av i skyen. Forutsetningen er Intel og Oracles teknologifundament.

Oracle kan dermed tilby programvare som en tjeneste, programvareplattform som en tjeneste og infrastruktur som en tjeneste.

– Plattform er helt nødvendig hvis du skal være en seriøs applikasjonsleverandør i skyen, understreker Larry Ellison.

Grunnen er at kundene selv skal kunne utvikle egne applikasjoner som skal samkjøres med skytilbudet. På samme måte vil infrastruktur som en tjeneste være interessant for kunder med applikasjoner som har andre programvareforutsetninger. Oracle tilbyr bearbeiding som en tjeneste, nettverk som en tjeneste og lagring som en tjeneste.

– Jeg sier ikke at alt kommer til å flytte til skyen, men det vil ikke ta lang tid før mesteparten av bearbeidingen foregår der, i hvert fall i løpet av neste tiår, hevder Larry Ellison.

Skytilbudet til Oracle er derfor av avgjørende betydning. Forretningssystemer i form av ERP er bare begynnelsen. Kundeopplevelse, ofte kalt CRM og HCM (Human Capital Management) det vil si personalsystemer er typiske utvidelser.

Tilsvarende er alle applikasjonene for produksjonsleverandørene. Disse er nye sammen med e-handel og IOT skytjenester.

– Nytt er Big Data og Business Analytics Cloud Services, sier Thomas Kurian, konserndirektør for programvare i Oracle.

For det er stadig utvidelser til programvaretilbudet som skal få nye virksomheter til å velge Oracle. En spesialitet er Talent Management, et tilbud for å lære opp og utvikle medarbeidere.

Les om:

Cloud