Sky og abo gir vekst for Unit 4

Sky og abo gir vekst for Unit 4

Ferske tall for 2013 peker oppover, for det meste. Tradisjonelt salg synker.

Programvare- og tjenesteleverandøren Unit 4 Agresso Norge melder om en omsetningsvekst på 11,6 prosent til 362,1 millioner kroner for regnskapsåret 2013. Driftsresultatet EBITDA (før av- og nedskrivinger) var på 63 millioner kroner, opp 16,2 prosent mot året før.

Slår konsern

Unit 4 på konsernnivå omsatte for 4,061 milliarder kroner (490,5 millioner euro). Dette er en vekst på 4,4 prosent mot året før. Driftsresultatet EBITDA var opp 14,7 prosent til 905,11 millioner (109,3 millioner euro).

I dette resultattallet er kostnader til FinancialForce og et eventuelt oppkjøp av Unit 4 også holdt utenom.

Selskapet varsler at de aktivt vil satse på en inntektsmodell der de selger programvare som en tjeneste (SaaS) eller som abonnement. De anslår veksten i denne modellen å være 40 prosent fra 2012 til 2013. Tradisjonell løpende produktomsetning hadde en nedgang på 5,5 prosent i samme periode, noe selskapet kaller en «svak nedgang».

Stabil base og ny vekstområder

Av totalomsetningen er 54 prosent repeterende omsetning. Det er to prosentpoeng bedre enn året før, og tyder på gode flerårige avtaler.

Fra regnskapsrapporten melder Unit 4 at de vokste med et tosifret tall i Norge i 2013. Det kom til 31 nye kunder, av disse var 13 kommuner. Ti av disse kommunene kom gjennom et bedre samarbeid med partneren IT-Nor.

Fra resten av verden rapporterer selskapet en omsetningsvekst på 79 prosent i Danmark. Omsetningen av SaaS i Nord-Amerika økte med 41 prosent.

Les om:

Cloud