TIL HIMMELS: Det er ikke alt som er like svart i it-bransjen fremover. Offentlige skyleverandører kan se fram til en dobling i omsetningen fra 2015 til 2019, mener IDC.

TIL HIMMELS: Det er ikke alt som er like svart i it-bransjen fremover. Offentlige skyleverandører kan se fram til en dobling i omsetningen fra 2015 til 2019, mener IDC.

Skyen dobler på fire år

Omsetningen til verdens offentlige skytjenester ventes å gå rett til himmels de neste årene.

Det er markedsanalytikerne i IDC spår at omsetningen til verdens offentlige skytjenester vil øke fra nær 70 milliarder dollar i 2015 til over 141 milliarder dollar i 2019. Dette utgjør en samlet årlig vekstrate (CAGR) på 19,4 prosent per år frem til da.

Til sammenligning opplyser IDC at dette er en vekstrate som er nesten seks ganger høyere enn vekstraten for den samlete it-industrien i samme periode.

SaaS leder

Det er leveringsmodellen Software as a Service (SaaS) som leder an. Tjenestene som faller inn under denne betegnelsen kaprer mer enn to tredjedeler av omsetningen til de offentlige skytjenestene.

De to andre grunnleggende leveransemodellene, Infrastructure as a Service (IaaS) og Platform as a Service (PaaS), kommer imidlertid til å vokse kraftigere i samme periode, mener IDC. De neste fem årene kommer IaaS til å vokse med 27,0 prosent og PaaS med hele 30,6 prosent, skal vi tro prognosene til analytikerne.

De store er størst

Når IDC ser på hvilke virksomheter som tar offentlige skytjenester i bruk, så pekes de største selskapene ut som den drivende kraften. Mer enn 80 milliarder dollar vil komme fra disse bedriftene i 2019.

De mindre selskapene – IDC omtaler bedrifter med færre enn 500 ansatte som «SMB» - er heller ikke insignifikante i sammenhengen. IDC mener at denne kategorien virksomheter kommer til å mer enn 40 prosent av av den totale omsetningen.

«Skytjenester kommer fortsatt til å være det grunnleggende fundamentet for it-industriens tredje plattform for innovasjon og vekst. Når skymarkedet kommer inn i innovasjonsfasen, kommer en eksplosjon av nye løsninger og verdiøkende tjenester oppå skyen. Med den enorme økningen i antall og mangfold av tjenester tilgjengelig i markedet, vil organisasjoner fra alle industrier dreies mot sky-først-strategier som vil muliggjøre den digitale transformasjonen», uttalte Eileen Smith i IDC.

Les om:

Cloud