Software-as-a-service blir ikke brukt

Software-as-a-service blir ikke brukt

Programvaretjenester støver ned på hyllene hos bedriftene. Gartner anbefaler nå kundene å revurdere bruken av software-as-a-service.

Software-as-a-service (SaaS), eller programvaretjenester, vil ifølge analysebyrået Gartner spille en mindre rolle i bedriftenes infrastruktur enn tidligere antatt.

Gartner spår at det internasjonale markedet for bedriftsprogramvare vil være verdt 8,8 milliarder dollar ved utgangen av 2010. Til sammen sto programvaretjenester for 3,4 prosent av bedriftenes totale it-budsjetter i 2009, bare en liten økning fra andelen på 2,8 prosent i 2008.

Hele tanken bak software-as-a-service er at kundene bare skal betale for det de bruker. Men blant de programvaretjenestene som finnes ute hos kundene i dag er det ifølge Gartner bare ti prosent som betales for med en abonnementsmodell.

Støver ned hos leverandøren

De fleste investeringene i software-as-a-service skjer innen innholdshåndtering, kommunikasjons- og samhandlingsløsninger og kundesystemer (crm).

Disse områdene sto til sammen for 65 prosent av den globale omsetningen i markedet for programvaretjenester i 2009.

Men mye av programvaren blir liggende ubrukt. Det har ført til det Gartner kaller "shelfware-as-a-service". Shelfware-begrepet ble tidligere brukt om bokser med programvare som ble kjøpt inn for så å bli liggende og støve ned på en hylle.

Det nye med programvaretjenester er ifølge Gartner at kundene nå leier hyllen fra en leverandør.

- Dette er mest vanlig i store bedrifter, men det kan skje med et hvilket som helst selskap, og spesielt der arbeidsstokken er redusert eller der bedriften har kjøpt inn for mange lisenser for å oppnå volumrabatter, sier David Cearley, direktør i Gartner.

Reell gevinst

Gartner erkjenner at software-as-a-service-modellen har fått fart i programvaremarkedet og gitt kundene større valgmuligheter, samtidig som programvaretjenester kan være mindre komplekse og raskere å implementere og konfigurere.

Analysebyrået mener imidlertid bedriftene nøye må vurdere behovet for tjenestebasert programvare, og kommer med fire anbefalinger til kunder som vurderer å ta i bruk slike løsninger.

For det første må selskapene avgjøre hvilke reelle gevinster bruken av programvaretjenester kan medføre. Det neste er å utvikle en intern og ekstern strategi for hvordan programvaretjenestene skal implementeres.

I tillegg må ulike tilbud vurderes både opp mot spesifikke og potensielle tekniske behov. Sist men ikke minst må implementeringen ta hensyn til hvordan tjenesteapplikasjonene passer inn sammen med eksisterende løsninger, enten lokale eller tjenestebaserte.

Cloud