Tingenes internett nær 1,3 billioner dollar i 2019

Tingenes internett nær 1,3 billioner dollar i 2019

Ny analyse spår en økning i investeringene i tingenes internett på 17 prosent år for år framover.

Det er markedsanalytikerne i IDC som kommer med prognosen. De mener å vite at verdens totale investeringer innenfor det svært brede området «tingenes internett» (IoT - Internet of Things) beløper seg til hele 698,6 milliarder dollar i 2015.

Til dette beløpet spår analytikerne en samlet årlig vekst på 17 prosent per år, fram til 2019. Med denne veksten vil altså den samlete pengebruken på IoT være nær 1,3 billioner (tilsvarer SI-prefikset Tera; et tall med 12 nuller etter seg) dollar i 2019.

Asia leder nå

Tallene fra IDC viser at det er Asia som leder an i utviklingen nå. 40 prosent av pengebruken i 2015 foregår der, deretter kommer Nord-Amerika og Vest-Europa, som til sammen investerer mer enn 250 milliarder dollar i år på IoT.

IDC spår at den største veksten de neste fem årene kommer til å skje i Latin-Amerika, der økningen forventes å være på 26,5 prosent år for år. Deretter kommer Vest-Europa, og Sentral- og Øst-Europa på de neste plassene.

IoT er forskjellige ting

Etter som IoT favner et enormt bredt område – alle ting som kan utstyres med en nett-tilkobling, og enten gi fra seg data, og/eller ta i mot kommandoer – omfatter begrepet nær sagt alle tenkelige gjenstander. Dermed kan begrepet brukes i alle industrier, i privat og offentlig sektor, og i den enkeltes private hjem.

Dermed er det ikke særlig rart at de største vekstområdene for IoT er forskjellig fra verdensdel til verdensdel. Dette er disiplinene IDC regner med vil vokse mest, i de forskjellige delene av verden:

* I Sentral- og Øst-Europa og Midtøsten og Afrika, er den raskest voksende kategorien smarte bygninger. IoT brukes for å utnytte automasjon og integrasjon for å måle, overvåke, kontrollere og optimalisere bygningers bruk og vedlikehold.

* I Latin-Amerika er den raskest voksende kategorien vedlikehold og service i felten. Servicedata er automatisk målt, registrert og overført til et annet sted enn i felten, der teknikere kan overvåke og utføre fjernstyrt vedlikehold.

* I Asia er den raskest voksende IoT-disiplinen å overvåke trafikkatferden til bilister ved hjelp av en boks i bilen, som gir grunnlagsdata til forsikringsindustrien for å sette forsikringsvilkår og –rater.

* i Nord-Amerika er den raskest voksende kategorien kontekstuell markedsføring i butikkene. Dette gir kontinuerlig, sanntids datastrømmer om kundeatferd, innhentet fra mobile enheter, aktivitet i nettbutikker, Wi-Fi/Bluetooth radiofyr i butikkene og videoovervåking.

I tillegg til disse kategoriene, nevner IDC også ITS – Intelligente Transportsystemer i sin videste form, fra smarte biler, nødkommunikasjon, sikkerhetsutstyr, kjøretøy-til-kjøretøy kommunikasjon, til kjøretøy-til-infrastruktur kommunikasjon, blant de raskest voksende kategoriene i fem av de seks geografiske regionene.

 

Om du lurer på hvordan en billion dollar ser ut, kan du sjekke denne korte, men informative videosnutten på YouTube.

Cloud