Utfordrende å samkjøre tjenester

GJENNOMARBEIDET: Microsoft har utviklet skytilbudet Azure. Direktør Petter Merok viser Lars Erik Norum hvordan Azure både kan levere tjenester med datamaskiner fra Dell i form av Azure Stack hos kunden og som et tilbud ute fra skyen. Fortrinnet er at programvaren enkelt kan flyttes frem og tilbake.

Utfordrende å samkjøre tjenester

Nesten alle utnytter tjenester flere steder. Utfordringen er å samkjøre tjenestene. Ny teknologi, meglervirksomhet og integrasjonstjenester tvinger seg frem.

-- It-direktørers hovedutfordringer er kravet til bedre økonomi, innovasjon og flytting til skyen. It er blitt et kostsenter. Bedre økonomi har vært et mantra de siste ti årene. Virtualisering av servere har virkelig bidratt. Nå er det leveranser fra skyen som kan bidra til bedre tjenester med enda lavere kostnader, sier Petter Merok, direktør for Microsofts skytilbud Azure.

Kaller seg skyleverandør

Alle datasentraler som har bearbeidet applikasjoner og data for kunder kaller seg nå skyleverandører. I Norge er Evry størst og en målestokk for de andre. Grunnen er at tjenestene leveres fra et sted som ikke lenger er så viktig.

Det er kvaliteten på leveransen som er viktig. Det er fleksibiliteten på leveransen som er viktig. Det er enkelheten i bruken som er viktig. Vinnerne vil være de som klarer å tilby enkelhet, fleksibilitet og kvalitet til en fornuftig pris.

For det er kundenes kunder som er målestokken på hvor godt skyleverandøren lykkes.

Det vil ta tid før leveranser fra et fjerntliggende sted vil dominere. Grunnen er at alle virksomheter har avhengigheter til sitt eksisterende it-miljø. Nyetablerte firmaer bør satse på skytjenester.

Konsekvensen er at anskaffelseskostnadene nærmest blir borte, mens driftskostnadene vil dominere. Finansieringsbehovet går fra Capex til Opex. Inntjeningen må sørge for å kunne betjene de løpende driftskostnadene.

-- Kundene er veldig søkende på hva Cloud er, og mange er avventende. Cloud påvirker oss i stor grad og er en stor mulighet for skille applikasjonene fra den underliggende plattformen. For Cloud er en teknologireise, en organisasjonsreise, en kompetansereise og en reise for ledelsen, sier Tor Neset, teknologiansvarlig for infrastruktur i Sopra Steria.

Særlig innen offentlig forvaltning er man avventende. Det offentlige vil ha klare føringer for hvordan man skal satse. Skatteetaten derimot jobber aktivt med skyteknologi for å kunne levere bedre tjenester i fremtiden.

Gjøre it enklere

Mens lovverk setter stopper for hvor lett data kan flyttes, kan tjenester flyttes for å spare kostnader. Skytjenester kan jobbe på data som er lagret lokalt, eller der lovverket tillater at data kan lagres.

-- Vår slagord er making IT easier. Det jobber vi med i alt vi gjør, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i Telecomputing.

Telecomputing har i praksis jobbet med skytjenester siden 1997, den gangen tilbudet kom fra en Application Service Provider. I dag betegnes denne form for skytilbud for SaaS, Software as a Service.

Alternativene er Platform as a Service, PaaS, hvor et programvaredefinert fundament er tilrettelagt for bruk av applikasjoner, egenutviklete eller anskaffete.

-- Cloud Foundry er en bransjedugnad, forklarer Tor Neset.

Vmwares datterselskap Pivotal er en av de ledende, men både Hewlett-Packard Enterprises Helion og IBMs alternativ Bluemix er basert på det programvaredefinerte fundamentet Cloud Foundry.

I tillegg kan en bedrift benytte Infrastructure as a Service, IaaS, hvor man benytter skyleverandørens datautrustning for egne behov, for kortere eller lenger tid.

Særlig innen IaaS skjer det betydelig utvikling mot isolering av programvaremoduler og tilrettelegging for mikrotjenester.

Midlertidige

Forskjellen på en datasentral og en virkelig skyleverandør er evnen til å tilby datakraft for midlertidige behov. De fleste datasentraler er tilrettelagt for langvarige avtaler med et definert bearbeidings og lagringsbehov.

Mange bedrifter ønsker faste rammer, men med mulighet til å øke og redusere ressursuttaket avhengig av forretningsbehovene.

Typiske eksempler er markedsføringskampanjer, tung analyse og utviklingstjenester. Skytjenester for utvikling er blitt populært. Programvaremiljøet for utvikling settes opp raskt og med tilstrekkelig kapasitet.

Hensikten er å betale for det man har behov for der og da, for å unngå å investere unødvendig.

It har ingen egenverdi med unntak av skyleverandørene. It er derimot kritisk for realisering av gode tjenester til bruk for sine kunder.

-- Bedrifter bør være klar over at det som har blitt utviklet i en Cloud har lett for å bli der, sier Per Martin Botten, direktør for servere i Hewlett-Packard Enterprise.

For veldig mange virksomheter er det ikke lenger en god strategi å budsjettere for nytt datamaskineri. Det skal besluttes, det skal finansieres, det skal bestilles, det skal leveres, det skal ha kapasitet til å møte nye forretningsutfordringer.

Leveringstid

For tretti år siden regnet man ni måneder fra man følte behovet for ytterligere bearbeidingskapasitet til man hadde kapasiteten. I dag tar det ikke like lang tid, men det tar typisk tre måneder. Hos en skyleverandør kan kapasiteten skaffes i løpet av timer eller minutter avhengig av tidligere bruksmønster.

Derfor er de fleste virksomheter på vei til en delt leveranse av tjenester, noe eget og noe fra en skyleverandør. Om tolv år vil det meste bli levert fra en eller flere skyleverandører. Det vil ta tid for 40 år gamle applikasjoner er fortsatt aktivt i bruk.

-- Applikasjoner dør ikke, har Larry Ellison, styreformann og teknologdirektør i Oracle uttalt mange ganger.

Konsekvensen er at eksisterende applikasjoner må vurderes i forhold til virksomhetens strategi for bruk av skytjenester. Med overgang til et skytilbud er det en god anledning til å prøve å redusere antall applikasjoner mest mulig.

Gode stormaskinapplikasjoner benyttes fortsatt fordi det koster så mye å tilpasse dem til dagens it-teknologi. Tilsvarende gjelder for mange andre forretningsapplikasjoner som er avhengig av programvaremiljøet til den datamaskinen de ble utviklet for.

Applikasjoner fjernes kun når det finnes et bedre og mer brukervennlig alternativ. Det er ofte brukerne som er bremseklosser, fordi de har lært seg alle mulighetene og vent seg til applikasjonens betjeningskrav.

Mange skyleverandører anskaffer derfor datamaskiner som kan kjøre andre programvaremiljøer enn de som er tilpasset Intels prosessorteknologi. Eksempler er IBM Power med AIX og Sparc med Solaris. Sistnevnte kommer enten fra Fujitsu eller fra Oracle.

Leveringsmåter

-- Vi ser fire alternative leveringsmåter. Det første omfatter On premises. Den andre er Private Cloud. Den tredje er Managed Cloud og den fjerde er Public Cloud, sier Stig Alstedt, teknologidirektør i Hewlett-Packard Enterprise, (HPE).

HPEs strategi er å kunne tilby datamaskineri som er best mulig tilpasset oppgavene. Derfor har Hewlett-Packard Enterprise en egen skymaskinserie med rimelige maskiner, Superdome X som er en maskin for kvalitetsleveranser med stort utbyggingspotensial og Cloud System for leveranser av skytjenester hvor Helion Rack tilpasses kundenes krav til virtualisering.

HPE har valgt å ikke levere Vmwares byggekloss for skymaskiner, Evo: Rail. Istedenfor tilbys VSA (Virtual Storage Appliance) basert på datamaskinen CS250. Mange av denne maskinen bygges ut til et integrert skymaskineri.

Men HPE vil først og fremst måtte tilby avansert programvare i tett samarbeid med sine partnere. Applikasjoner skal kunne flyttes fra ett programvaremiljø til et annet ved hjelp av Helion som er et programvaremiljø basert på det åpne programvaremiljøet Open Stack. Helion Cloud vil være et kommersielt skytilbud.

-- Vi kan flytte last Inhouse. Vi har software for å ta en applikasjon fra Amazon og flytte den til en privat sky, hevder Stig Alstedt.

Det er oppkjøpet av Eucalyptus som gir HPE muskler i et hybrid skytilbud. Helion Eucalyptus flytter en applikasjon fra Amazon til den skyleverandøren kunden foretrekker.

Forbrukere vet

Forbrukere vet hva en skyleverandør er. De får sine tjenester fra Public Cloud. En rekke av de sosiale tjenestene til forbrukere leveres fra skyleverandører som benytter egne eller andres datasentre spredd over hele kloden. Deres datamaskineri er kostnadseffektivt, ikke optimalisert mot å levere tjenester med god kvalitet og høy tilgjengelighet.

Å kalle det Public Cloud er egentlig en dårlig betegnelse all den stund tilbudet ikke har noe med det offentlige, men derimot er et kommersielt skytilbud.

På grunn av sin erfaring med skytjenester som forbrukere, ser ansatte derfor etter tjenester de kan benytte i sin jobb, fra en leverandør som har noe å by på. Alt for ofte har egen it lite å by på. De må sørge for at alle applikasjonene virker. De har en prioritering på hvilke utviklingsoppgaver som skal utføres.

-- De fleste i Norge har kommet til Cloud by Accident. De hadde et behov de måtte løse, påpeker Tor Neset.

It jobber ofte med datautrustning On Premises, det vil si på egnet sted for virksomhetens datamaskiner. Tidligere var maskinene nærmest mulig brukerne fordi nettverk med høy transportkapasitet var kostbart. Nå samler flere større virksomheter sin it-virksomhet som en privat skytjeneste, for å få større fokus på tjenestene og lavere kostnader.

Mange har også satt ut sin tjenesteleveranse til en datasentral som sørger for kvalitet i leveransen. For leveringskvalitet på eksisterende it-tjenester er første bud.

Kortsiktig

Siden avdelinger i bedriften føler at it har lite å bidra med drar ansvarlige derfor kredittkortet for å skaffe seg en løsning for øyeblikkets behov. Det gir kortsiktig gevinst, ikke nødvendigvis smart, sett fra bedriftens side. Det blir lett mange partnere å forholde seg til.

-- Forretningsenhetene blir frustrerte når de får beskjed om at tjenestene først blir levert om tre måneder. It føles derfor som en klamp om foten, sier Nina Gullerud, Norgessjef i Vmware.

De nærmeste fem årene kommer derfor til å handle om hva som skal anskaffes internt og hva som kan kjøpes fra en eller flere eksterne tilbydere. I den forbindelse må datagrunnlaget vurderes for hvor det kan lagres, hvilke applikasjoner som er kritiske, hvilke som bør erstattes og hvordan bedriftens tjenestetilbud skal settes sammen fra forskjellige partnere.

Alle bedrifter vil i løpet av dette tiåret benytte er hybrid skytilbud. I enkleste form er det uavhengige tjenester fra forskjellige leverandører. I andre tilfeller er det bedre samspill. Derfor må kundene eller kundenes it-partnere bygge opp kompetanse på skyleveranser slik at fornuftige krav kan stilles både med hensyn til arkitektur, kapasitet, kvalitet og prisstruktur. Brukerbetjeningen i form av en portal for avrop av tjenester er et viktig premiss.

Utfordring

Microsoft tilbyr Azure, Vmware tilbyr Unified Hybrid Cloud platform. De passer ikke sammen. Det medfører en utfordring for bedriftene. For begge de toneangivende programvareleverandørene vil levere alt.

-- Vi jobber for å levere Azure, enten leveransen kommer fra bedriftens it, fra en av våre samarbeidende skypartnere eller fra vårt skysenter. Kunden skal kunne flytte tjenestene sine frem og tilbake, sier Petter Merok.

Med identiske teknologi og programvarebetingelser kan kundene flytte tjenestene sine ut i skyen, og siden enkelt flytte dem tilbake hvis kostnader er eller andre pålegg krever det. For det er ingen garanti for at skytjenester med høy kvalitet har lavere kostnader enn det virksomheten kan levere fra en egen, privat sky.

Både Microsoft og Vmware ser utfordringen. Amazons tjenester er målestokken. Salgsoppfølgingen til Salesforce har vært en suksess. Internasjonale tjenesteleverandører vil mer og mer overta it-tjenestene til norske virksomheter.

IBM har ikke tenkt å la andre aktører vokse opp og bli normgivende. Derfor har IBM kjøpt opp viktige programvareleverandører. Kombinert med stor forståelse for krav til en profesjonell datautrustning, teknisk konsulentkompetanse og industrikunnskap vil IBM være en viktig skyleverandør. Målet er å vokse betydelig.

Også Oracle forstår at applikasjoner levert i skyen er den nye måten å få et bedre tjenestetilbud. Derfor rettes all utvikling mot å ha et profesjonelt tjenestetilbud. Utviklingen rettes først mot skyleveranser, siden mot tjenester kunden kan ha lokalt.

Bredt tilbud

Oracles fortrinn er et bredt applikasjonstilbud, en god database, et populært utviklingsmiljø og avansert datamaskinutrustning etter oppkjøpet av Sun. Norsk teknisk utvikling vil bidra til å gjøre datamaskinene enda bedre. Ingen annen it-leverandør favner så bredt innen den totale leveransekjeden for skytjenester. Eneste svakhet synes å være nettverksteknologi. Oracle er derfor en leverandør som fremstår som et klart alternativ.

Også Vmware vil fremstå som en totalleverandør basert på sin programvareteknologi. Sett fra Vmwares side består byggeblokkene for privat sky av virtualiseringsfunksjonen Vsphere og datamaskinkomponentene EVO som settes sammen til en integrert datamaskin. Nytt er at beskrankningen på kun fire komponenter i en maskin er opphevet. I tillegg kommer resten av programvaren som gjør EVO til et programvaredefinert datamaskinsystem.

Vmwares utfordring er at de må utvide sitt programvaretilbud. Nærmere hundre prosent av datamaskinene er virtualisert. Programvaredefinert er derfor Vmwares strategi. I løpet av de nærmeste årene vil Vmware ha et fullstendig tilbud på Software Defined Data Center, SDDC.

Samarbeidspartnere som Dell, Fujitsu, HPE, Lenovo og VCE vil levere datamaskineriet som realiserer strategien. Utfordringen til Vmware er å ha så god strategi og programvare at skyleverandører tilbyr Vmwares løsning, for Vmwares programvare koster.

Men forståelse for hva som kreves har Vmware. Analyseselskapet IDC rangerer Vmvare som den mest betydningsfulle på fremtidens programvaredefinerte datasenter. Analysefirmaet Gartner rangerer Vmware som en av de aller beste på å administrere brukerapparater.

-- I prosjekt A2 samarbeider vi med Microsoft for å levere tjenester fra Vmware på bærbare enheter med Windows 10, sier Kristine Dahl Steidel, nordisk direktør for partnere i Vmware.

Åpen kode

Nettverksvirtualisering og et virtuelt arkiv ved å utnytte alle lagringsenhetene i alle datamaskinene i datasenteret er to store innsatsområder.

Flere leverandører jobber nå tettere med Microsoft fordi kostnadene er lavere. Men det finnes alternativer. Miljøet rundt Linux er veldig aktivt. Åpen kildekode ses på som limet for skytjenester på sikt. Den grunnleggende applikasjonstjenesten er Open Stack som først og fremst skal sørge for et enhetlig miljø for infrastruktur som en tjeneste.

Mer enn 500 toneangivende it-leverandører jobber med dette tilretteleggingsmiljøet. Men det tar tid før det kommer til å være en fasttømret standard.

Den grunnleggende bearbeidingstjenesten Nova  bidrar til at Microsoft Hyper-V, Vmware Vsphere, Linux KVM og Suse Xen alle kan benyttes for å sette opp virtuelle maskiner. Videre finnes det lagringstjenester for oversikt, filtjenester, databasetilkoblinger, bearbeiding av Store data med Hadoop, nettverk, identifikasjon og sikkerhetstjenester.

Utviklingen foregår i prosjekter hvor resultatet skal komme i nye versjoner hver sjette måned, men med så mange forskjellige interesser kan det lett bli konflikter i utviklingen.

Parallelt foregår det et nytt virtualiserngsprosjekt hvor applikasjoner med alle sine avhengigheter og koblinger pakkes inn i programvare-containere. Ideen er å ha applikasjonsmoduler som kan kjøre i alle miljøer, i første omgang Linux-miljøer, men også Microsoft ser på Containere som et viktig utviklingstrekk.

Vmware jobber med Vsphere Containers. Konsekvensen er en fornyet interesse for å virtualsisere brukerflaten, det vil si brukerhjelpemidlet uansett størrelse og programvaremiljø.

-- I Unified Hybrid Cloud skal vi kunne levere hvilken som helst app på hvilket som helst brukerhjelpemiddel, forklarer Kristine Dahl Steidel.

Dermed oppnås plattform som en tjeneste med ulike krav til prosessorkraft, minne, inn/ut-håndtering.

Hvor store deler applikasjonen skal deles opp i er usikkert, men retningen går mot at mindre og mindre deler av applikasjonen deles inn i Containere. En av de store fortrinnene er at sikkerhetsnivået kan bedres. Å beskytte brukerhjelpemidlet har mindre verdi, men å beskytte dataene mot misbruk blir viktigere og viktigere i fremtiden.

 

 

Cloud