Cognos vil sette standard for BI

Cognos prøver med lanseringen av Cognos 8 BI å bli den mest komplette leverandøren av bi-funksjonalitet på èn plattform.
NEW YORK: Cognos 8 Business Intelligence bygger på den samme tjenesteorienterte arkitekturen (SOA) som Cognos ReportNet fra september 2003. Både administatorer, utviklere og brukere får tilgang gjennom et webgrensesnitt og programvaren trenger ikke egne klientløsninger.

- Med ReportNet redefinerte vi hva forretningsmessig rapportering er, og med Cognos 8 BI har vi satt en ny standard for hva business intelligence er. Dette ved å levere et bi-fundament for selskaper som har behov for en enklere vei til en komplett løsning for integrert virksomhetsstyring (CPM), fastslo styreformann og admininstrerende direktør Rob Ashe under verdenslanseringen i New York.

Konsolidering av bi-verktøy

Programvaren er rettet mot selskaper som har mange forskjellige bi-verktøy og som ønsker å standardisere og forholde seg til bare en leverandør.

Cognos levererer en suiteløsning hvor man kjøper hele pakken, men betaler lisens for de modulene man bruker.

- Cognos 8 BI gjør det mulig for organisasjoner å integrere bi-funksjonalitet inn i eksisterende it-systemer eller infrastruktur. Her finnes for det første utvidede muligheter til å hente inn informasjon fra ulike datakilder, og for det andre en sterkere integrering mot den finansielle driften av selskapet. Det gir bedre styringsverktøy i kraft av bedre rapportering fra selskapets økonomisystem, sier Ashe.

Han forklarer at med en bedre tilgang på data i ett enkelt metadatalag og webgrensesnitt, kan alle i bedriften nå få mulighet til bi-funksjonalitet som rapportering, analyser, dashbord, målstyringstall eller hendelsesstyrt planlegging.

Informasjonen kan hentes ut fra alle organisatoriske data, enten de er relasjonelle eller olap-baserte, og den nye løsningen skal være bedre stand til å takle vanskelige datasiloer.

Venter vekst i bi-markedet

Cognos retter seg inn mot store foretak med over 100 millioner dollar i omsetning og investeringslysten blant disse ventes å øke, i følge analyseselskapet Gartner.

- Mange selskaper har ulike verktøy for beslutningsstøtte som er kjøpt inn på et tidspunkt hvor behovene var annerledes. Vi i Gartner fant ut at antall bi-verktøy hos de selskapene vi undersøkte lå mellom 12 og 23. Mange løsninger gir liten penetrasjon og økte utgifter til opplæring og vedlikehold. Derfor er det behov for en konsolidering slik at man får erstattet ulike avdelingers verktøy med en helhetlig løsning for konsernet, forklarer Howard Dresner, viseadministrerende direktør i Gartner.

Dresner mener at mange selskaper har foretatt tunge investeringer i erp- og crmløsninger, og at de nå ville bruke penger på bi for å utnytte datafangsten og øke verdien av økonomisystemene.

-- Etter sikkerhetsløsninger er bi nummer to på investeringslisten hos ledelsen. For noen år siden lå bi nede rundt tiendeplassen, sa Dresner.