Computerland er historie

Computerland er historie

Siste rest av Computerland forsvinner når Umoe IKTs nettbutikk bytter navn.

Umoe IKTs nettbutikk Computerland.no får nytt design og endrer navn til Umoeshop.no.

Målet er å knytte Umoe IKTs tre nettsteder Umoeikt.no, Umoeshop.no og Cockpit.no tettere sammen.

- Vår nettbutikk er i god utvikling med stadig økende besøk. I løpet av mai har vi hatt et gjennomsnitt på i underkant av 9 000 besøkende hver dag, noe som vi er svært godt fornøyde med, sier konsernsjef Erik Villum i Umoe IKT.

- Vemodig og spennende

Computerland ble først til i 1997 som følge av en fusjon mellom Lancall i Drammen og Data Buss på Kolbotn.

Da selskapet ble solgt til Umoe IKT i 2006 for 276 millioner kroner hadde det vokst fra omtrent 40 til 200 ansatte og omtrent 500 millioner kroner i året i omsetning. De siste årene ble webdelen en stadig viktigere del av strategien.

Stig Valderhaug, som i dag er regionsdirektør for region sørøst i Umoe IKT, drev i sin tid Data Buss på Kolbotn.

Han synes det både er spennende og litt vemodig at Computerland-merkevaren nå forsvinner.

- Computerland-historien var en eventyrlig reise både for meg og mange andre, men nå bygger vi videre på suksessen. Computerland lever videre blant annet i vårt nasjonale driftssenter i Drammen, som i dag er Umoe IKTs hovedmotor på drift, sier han.