ComputerLand må ha flere folk

Fjoråret var det beste året noensinne for ComputerLand. I år budsjetterer administrerende direktør Per Ludwig Dahl med 25 nye stillinger.

Foreløpig resultat 2005 for ComputerLand Norge viser omsetning på 458 millioner kroner med resultat før skatt på 18,2 millioner kroner. Tilsvarende tall for i 2004 var en omsetning på 425 millioner kroner med et resultat på 13,1 millioner kroner.

Ifølge en pressemelding er 2005 ComputerLand sitt hittil beste år. Sammen med datterselskapene Nestor og Tarantell, økte selskapet omsetningen med 7,8 prosent. Foreløpig resultat før skatt gikk opp med 38 prosent.

Alle forretningsområder i konsernet har hatt positiv utvikling i 2005, men veksten har vært størst innenfor IKT-tjenester generelt og ASP og driftsavtaler spesielt.

- Vi er godt fornøyde med veksten og resultatforbedringen, sier administrerende direktør Per Ludwig Dahl i en kommentar.

Må ha flere folk

- SMB-kunder og offentlige organisasjoner setter pris på at vi er en totalleverandør, og den voksende avtalemassen gir god inntjening og forutsigbarhet. Det ser bra ut for 2006, vi budsjetterer med 25 nyansettelser og investeringer i nye tjenesteområder, sier Dahl.