<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">
<p>I kronikken “Gevinstrealisering i samhandlingsprosjekter”, publisert i Computerworld #10 – 2017 har det oppstått usikkerhet rundt bruk av en forskningskilde. Kilden er derfor fjernet og teksten omformulert. Kronikken kan leses her: <em>www.cw.no/artikkel/kronikk/kronikk-gevinstrealisering-samhandlingsprosje...
</body>