Consorte dømt til å betale erstatning

Consorte Norge AS, et heleid datterselskap av Consorte Group ASA, er blitt idømt erstatningsansvar på 1.554.195 kroner i sak anlagt av DM Huset AS.
I tillegg er selskapet pålagt å dekke DM Husets omkostninger med 135.022 kroner. Saken er tidligere omtalt i årsregnskap og prospekt, og knytter seg til avtale om levering av innringertjenester for fordeling av samtaler til forskjellige callsentre i april 2000.

Dersom dommen blir stående vil den kunne ha en netto regnskapsmessig effekt på ca. 1,2 millioner kroner for Consorte Norge AS.

Selskapet vurderer det som mest sannsynlig at de vil anke dommen, ifølge en pressemelding.