Consorte + Pluto = Telekonferanser

Det nystartede selskapet Telekonferanser har etablert et samarbeid med Consorte Norge og Pluto Communications for å levere telekonferansetjenester til det norske bedriftsmarkedet.

Ifølge en pressemelding betyr det starten på et nytt tjenesteområde for Consorte.

I forkant av frislippet av konkurransen på telekonferansetjenester i Norge 1. oktober i år, samlet Telekonferanser AS noen aktører for å kapre markedsandeler i dette markedet.

Med utspring i IT Fornebu Inkubator, som er største eier, dannet selskapet allianser med Consorte og Pluto som leverer faktureringssystemer til telekomindustrien.

Telekonferanser lanserte sine tjenester 1. oktober og tilbyr nå et skreddersydd produkt for bedriftsmarkedet. Plutos leveranse i samarbeidet vil gå på fakturering av de oppsatte møtene, mens Consorte vil ta seg av oppsett og gjennomføring av møtene på telefon.

Telekonferanser AS skal primært bruke nettverket rundt eiere og samarbeidspartnere for å nå målet om 10 til 20 prosent markedsandel over tid, ifølge pressemeldingen.

I dag er dette markedet verdt over 80 millioner kroner, og øke i fjor med cirka 20 prosent.

-- Vi regner også med at markedet vil vokse med tilsvarende eller høyere takt fremover, sier daglig ledet Thomas Werenskiold i Telekonferanser.