Taper milliarder på dårlig styring

Taper milliarder på dårlig styring

Store beløp står på spill for it-avdelinger som ikke skjerper seg.

It-avdelingene må begynne å håndtere informasjon, ikke teknologi. Dette krever nye styringsmodeller, og de som ikke lykkes med dette begår store økonomiske risikoer, hevder analyseselskapet Gartner.

Ifølge Gartner mislykkes hele 90 prosent av it-avdelinger i å håndtere informasjon på en tilstrekkelig overordnet og koordinert måte, skriver idg.se.

Mange bedrifter ønsker å utnytte tilgangen til informasjon for å nå forretningsmessige mål. Men samtidig vil de ta hensyn til ulike måletall og målestokker for å håndtere sensitiv informasjon, som skal redusere risikoer mest mulig.

Problemet er at bedriftene mangler styringsmodeller for å sikre at begge målene nås, mener Gartner.

– It-lederne har alt for lenge vært for opptatt av teknologi, i forhold til informasjon, sier Gartner-analytiker David Newman.

Styring viktigere nå

Bedriftsledere forventer rett informasjon til rett tid, og aktualitet og sammenheng i informasjonen. I mange virksomheter finnes det nå større krav til kontroll og regelverk og det har gjort at styring har fått større prioritet, hevder Gartner og peker på nyere regleverk som Sarbanes Oxley og Basel II.

Verdifull informasjon må struktureres og skilles ut fra data som har mindre betydning for virksomheten, påpeker analyseselskapet. Problemet i mange virksomheter er at informasjonen foreligger i siloer, system for system eller avdeling for avdeling, mener Gartner.

Content Management