Trondheim gjør SAP-avtale med EDB

Trondheim gjør SAP-avtale med EDB

Trondheim kommune kjøper programvare og vedlikehold av SAP-systemer fra EDB Business Partner. Avtalen har en verdiramme på 60 millioner kroner.

Innføringen starter 1. august og har en anslått varighet på 18 måneder. Det forventes både forbedret kvalitet og effektiviseringsgevinster som et resultat av innføringen av de nye løsningene.

Forut for kjøpet har Trondheim kommune brukt cirka 15 000 timer på å gjennomføre analyser av alle arbeidsprosessene. Alle fagmiljøene har vært involvert i prosessen som førte fram til valget av EDB som leverandør.

EDB leverer programvaren i samarbeid med SAP. Valget av programvaren SAP fra EDB er gjort ut i fra både faglige og teknologiske vurderinger for å støtte arbeidsprosessene i Trondheim kommune. Planen er å signere avtalen 26. juni 2007. Avtalen har en varighet på inntil 10 år, skriver kommunen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Trondheim beste e-kommune