Crm for 77 milliarder kroner

Konkurransen øker og mange bedrifter føler et økende behov for å behandle kundene sine pent. Det bidrar til et raskt voksende crm-marked.
IDC slår i en rapport fast at det globale markedet for kundebehandlings-applikasjoner (crm) i 2008 vil nå en omsetning på hele 11,4 milliarder dollar. Det tilsvarer 77 milliarder kroner. Analyseselskapet estimerer en gjennomsnittlig årlig vekst de neste fire årene på 8,9 prosent.

Siebel har på crm-feltet vært markedsledende i en årrekke og ingenting tyder på at selskapet vil miste denne posisjonen. IDC påpeker likevel at andre aktører spiser av Siebels kake. Spesielt nevnes SAP som nå er godt etablert som nummer to i markedet.

Investeringer som raskt betaler seg (ROI) og totale eiekostnader (TCO) har de siste årene vært viktige begreper for bedrifter som investerer i it. Dette har medført et tøffere klima for leverandørene. Kundene setter nå større krav enn tidligere om at løsningene skal leve opp til det leverandørene lover. Dette er en trend IDC tror vil bli enda mer tydelig, også i crm-markedet.

- Innkjøpsmønsteret har endret seg fundamentalt, fra en overoptimistisk kjøpsprosess til økt krav om en klar avkastning på investeringene, samt åpenbare gevinster. Heldigvis opplever kundene at disse kravene blir oppfylt og at leverandørene tenker likedan, sier Mary Wardley, leder av IDCs analyseavdeling for crm.