Crm-markedet falt med 25 prosent

Mens kampen om erp-markedet er i ferd med å tilspisse seg, viser en analyse fra Gartner at nysalget av crm-lisenser falt med 24,7 prosent i 2002.
Omsetning fra salg av nye crm-lisenser beløp seg til 2,8 milliarder dollar i 2002, ned fra 3,7 milliarder dollar i 2001. Tallene for 2001 var på sin side 6,4 prosent lavere enn nysalg-omsetningen i 2000. Da ble det omsatt nye crm-lisenser for 3,95 milliarder dollar.

Det som hemmer markedet er den svake verdensøkonomien, endringer i sluttbrukernes prioriteringer og kjøpemønstre - kombinert med heftig konkurranse blant crm-leverandørene.

Nord-Amerika var den regionen som ble hardest rammet, med et fall i salget på 27,6 prosent i 2002. Omsetningen i Europa falt med 22,4 prosent, mens markedet i Asia falt med 15,2 prosent.

Siebel Systems behold førsteplassen blant crm-leverandørene i 2002, målt i omsetning fra nysalg av lisenser. Selskapet hadde en markedsandel på 24,9 prosent. I 2001 hadde selskapet en markedsandel på 28,5 prosent.

Andreplassen holdes av SAP som eter seg videre inn på markedet. Selskapet økte sin markedsandel fra 10,9 prosent i 2001 til 15,9 prosent i 2002.

På de to neste plassene finner vi kamphanene Peoplesoft og Oracle, begge med en markedsandel på 4,3 prosent. Peoplesoft forbedret sin markedsandel fra 3,8 prosent, mens Oracle gikk tilbake fra 5,5 prosent i 2001.