Innholdsrik løsning for mindre virksomheter

Innholdsrik løsning for mindre virksomheter

Alcatel-Lucent leverer en integrert plattform for kommunikasjon, kundepleie, publisering og mer.

Office Communications Solutions 2008 består av maskinvare fra Alcatel-Lucent og programvare basert på Linux og åpen kildekode. Den er ifølge selskapet designet for SMB-markedet, og skal utgjøre en løsning som dekker mindre bedrifters behov for telefoni, mobilitet og samarbeid i tillegg til kundepleie (Customer Relation Management – CRM).

Ifølge Alcatel-Lucent er CRM-funksjonalitet lite benyttet i vanlige norske bedrifter. En av grunnene kan være at løsningene som tilbys i liten grad er integrert med telefonisystemene, samtidig som størstedelen av kundekontakten foregår per telefon.

Alcatel-Lucent har grepet fatt i denne problemstillingen og har laget en komplett løsning hvor all kunderelatert virksomhet blir samlet i én løsning ved å integrere telefoni og datasystemer.

På maskinvaresiden består Office Communications Solutions 2008 av OmniAccess 6400 Stackable LAN Switch, OmniAccess WiFi og en server med Red Hat Linux. Programvaren utgjøres av SugarCRM og Drupal, et rammeverk for innholdshåndtering (Content Management) og web 2.0-applikasjoner.

Funksjonaliteten omfatter SIP-baserte telefonitjenester, video- og audio-konferanser, click-to-call, direktemeldinger, pushmail med synkronisering av kalender og adresseliste til mobiltelefon, integrasjon mot kontorstøtteapplikasjoner som Microsoft Office og Open Office og støtte for å kunne nås på ett nummer.

Løsningen leveres gjennom integrasjonspartnere som Linpro i Norge, som også kan bistå med tilpasninger til eksisterende systemer. Prisene avhenger av hvilket utstyr som velges.

Les om:

Crm