Kredinor velger Dolphin

Kredinor velger Dolphin

Dolphin skal levere kundesentersystem til inkassoselskapet Kredinor.

Kredinor, som er Norges nest største selskap innen betalingsoppfølging, har valgt norske Dolphin som teknologileverandør og partner når de nå gjør en storstilt satsning inn mot kundesenterdrift og kundeservice. Avtalen har en verdi på over seks millioner kroner.

Dolphin har spesialisert seg på kundesenterløsninger og omsetter årlig for 45 millioner kroner. Selskapet ble etablert i 1989. Den nylige inngåtte kontrakten med Kredinor er årets største enkeltstående kontrakt for Dolphin.

Kredinor kjøper løsningen Dolphin CDS – et mulitkanals kundesentersystem. Det betyr i praksis en løsning både for inngående og utgående kundesenter, hvor alle kontaktflatene inn mot kunde håndteres i et og samme system. Med Dolphin CDS kan henvendelser tas i mot og behandles i samsvar med bedriftens forretningsregler. Det være seg om disse ankommer enten telefonsamtaler, e-post, SMS, faks, brev, alarmer eller lignende. Systemet gir komplett samlet oversikt over henvendelsene, slik at ingen henvendelser blir borte. Alle blir behandlet i henhold til definerte målsettinger, og lederne kan fortløpende følge med hvordan trafikkavviklingen skjer og hvorvidt målsatt servicegrad blir oppfylt.

Les om: