Million Handshakes mot gjennombrudd i USA

Million Handshakes mot gjennombrudd i USA

Norske Million Handshakes har inngått en strategisk partneravtale med amerikanske Onyx.

Det norskutviklede Marketingsystemet fra Million Handshakes gis verdensomspennende distribusjon gjennom Onyx’ etablerte salgskanaler.

Onyx er en leverandør av CRM-systemer (Customer Relationship Management). Selskapet har i lengre tid sett etter en leverandør som kan styrke Onyx’ funksjonalitet innen markedsføring. Særlig fokus har vært på kampanjestyring og Marketing Automation.

Samarbeidet mellom Million Handshakes og Onyx startet etter at Gartner Group i USA anbefalte Oslo selskapets teknologi som sterk komplementær match med Onyx’ egen software. Onyx har tatt meget vel imot den norske løsningen, som de mener knapt finner sitt motstykke i det amerikanske markedet, skriver selskapet i ne pressemelding.

Onyx vurderte i utgangspunktet 60 leverandører som samarbeidsparter, og gikk i detaljert dialog med 14 av disse. Til slutt falt valget på Million Handshakes.

Treffsikker

Tim Hines i Onyx sier at Million Handshakes har en løsning som markedsavdelingen har etterspurt lenge.

- Nå er det mulig å produsere kampanjer raskere, mer treffsikkert og en får direkte oversikt over hvilke aktiviteter som virker.

Systemet fra Million Handshakes skal øke bedrifters inntekter gjennom individbasert kommunikasjon i alle kanaler (SMS, e-post, MMS, Web, DM, Telefon, Web etc). Kommunikasjonen foregår på kundens egne premisser og med samtlige av de kundene bedriften ønsker dialog med. Økt treffsikkerhet i kommunikasjon med millioner av unike mennesker gjør bedriften i stand til å tilby rett produkt til rett kunde i hvert tilfelle.

Million Handshakes integreres med bedrifters eksisterende systemer som f.eks ”Min side”, kunderegister og booking.