CSC-kontrakt til fem milliarder

CSC har inngått en outsourcing-avtale med Bombardier Transportation til en verdi av nær fem milliarder kroner. CSC-direktør i Norge, Morten Søgård, tror på flere slike storkontrakter fremover, også med norskeide internasjonale selskaper.

Kontrakten med det internasjonale transportselskapet gir økt aktivitet også for CSC i Norge. CSC har i dag i underkant av 400 medarbeidere i Norge fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Som en følge av outsourcing-avtalen med Bombardier overtar CSC tre it-ansatte på Strømmen.

-- En liten del av kontrakten tilfaller Norge. Konkret vil det si at vi overtar tre ansatte i Norge. De blir sittende på Strømmen, i hvert fall på kort sikt, sier administrerende direktør Morten Søgård.

Omkring 625 medarbeidere og underleverandører i Europa, USA, Australia og Asia forventes å bli overført til CSC i februar 2003, når de lokale serviceavtaler er ferdiggjort.

Flere storkontrakter

CSC i Norge har historisk vært fokusert omkring finans og forsikring, men har i løpet av det siste året investert betydelige ressurser innen bank, helse og industri. Outsourcing for store selskaper er et satsningsområde.

-- Vi vil se stadig flere eksempler fremover på at store, globale selskaper tegner avtaler om outsourcing med store, globale it-selskaper, sier Morten Søgård.

-- Vi vil få stadig nye oppgaver å utføre her i Norge som følge av store kontrakter tegnet av CSC ellers i verden, og vi vil prøve å tegne kontrakter i Norge som involverer CSC i andre land, påpeker han.

CSC Norge prøver å få norskeide og internasjonalt rettede selskaper på kroken.

-- Vi jobber spesielt mot industrien, olje, gass og energi. Det vil si på områder vi har store, norske selskaper med global virksomhet, sier Søgård.

200 lokasjoner

CSC offentliggjorde outsourcing-avtalen med Bombardier Transportation før jul. Avtalens verdi er på 700 millioner dollar over sju år (eller nær fem milliarder kroner), og innebærer at CSC skal levere desktop-, helpdesk- og datasentertjenester samt ha ansvaret for nettverk og applikasjoner for å understøtte Bombardier på mer enn 200 lokasjoner verden over.

Bombardier Transportation er en global aktør innen produksjon av jernbaneutstyr og serviceindustri. Firmaets brede spekter av produkter omfatter passasjervogner og totale transit-systemer. Virksomheten fremstiller også lokomotiver, godsvogner, fremdrift og styring samt kontrolløsninger.

Strategisk viktig

-- Dette outsourcingprosjektet er strategisk viktig for Bombardier Transportation, sier Pierre Lortie president og COO i Bombardier Transportation i en pressemelding.

-- CSC vil i samarbeide med oss, utarbeide et IT transformasjonsprogram som vil resultere i en kostnadseffektiv, skalerbar IT plattform av høy kvalitet, som kan understøtte Bombardier Transportation sin forretningsutviklingsprogram, forbedre service, redusere kostnader, og forbedre vår omstillingsevne, utdyper han.

-- Vi er tilfreds med å ha avsluttet de tidligere annonserte forhandlinger og kunne inngå denne avtalen med Bombardier, sier Van B. Honeycutt, CSCs styreformann og CEO.