CSC vinner storkontrakt i Norden

CSC vinner storkontrakt i Norden

CSC har vunnet en tresifret millionkontrakt med de danske skattemyndighetene (SKAT).

CSC skal i samarbeid med blant annet NetCompany gjøre en omfattende modernisering av SKATs underliggende it-infrastruktur, skriver selskapet i en pressemelding.

I likhet med at den nettbaserte rapporterings- og skattetjenesten for danske bedrifter ”Tast Selv Erhverv” skal moderniseres via eService-prosjektet, åpner det samtidig for en lang rekke nye servicemuligheter for danske virksomheter.

Tast Selv Erhverv er den danske utgaven av Altinn, hvor bedrifter kan sende inn og registrere elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap. Det forenkler arbeidet med å finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater.

Vil modernisere

SKAT har ønsket å modernisere it-systemet i lengre tid, da store deler er omkring 30 år gammelt.

- Vi ser frem til å kunne utnytte mulighetene i den nye serviceorienterte arkitekturen. Visjonen er at vi i fremtiden kan levere enda bedre service til borgere og virksomheter og samtidig bli enda mer effektive, sier Thomas Juhl, direktør for IT-services i danske SKAT.

SKAT og CSC står blant annet bak en av Danmarks største suksesser innen e-Government, TastSelv, som har vært med på å sette Danmark på verdenskartet innenfor offentlig digital forvaltning.