Cyber-krigen et voksende problem

Cyber-krigen et voksende problem

Paranoia 2011: Oberstløytnant Roger Johnsen fra Forsvarets ingeniørskole forteller om en stadig mer omfattende og alvorlig type krigføring.

Krigføring kan definititvt ta mange former. Ikke bare på den fysiske slagmarken, slik historien har vist uttallige eksempler på. Nå er det helt nye slagmarker det dreier seg om, nemlig de digitale.

Stadig mer alvorlig

Cyber-truslene vokser i antall og omfang, og blir stadig mer alvorlige. Bølgen av digitale trusler kan ramme de fleste, uten at noen skal føle seg spesielt trygge. Denne virkeligheten gjelder i høyeste grad også Norge, inkludert landets forsvar.

På Paranoia 2011, Watchkoms årlige sikkerhetskonferanse, var oberstløytnant Roger Johsen fra Forsvarets ingeniørskole til stede for å fortelle om hvilke utfordringer de militære styrker står overfor i sin hverdag.

Tallrike og utspekulerte

Med et økende omfang cyber-angrep kommer også en økende alvorlighetsgrad. Det potensielle skadeomfanget øker også, noe oberstløytnant Johnsen kunne illustrere med en rekke eksempler hentet fra de siste årene.

En rekke cyber-angrep har funnet sted, både her i landet og internasjonalt, mot militære installasjoner, styrker eller enheter. Det finnes flere fellesnevner for disse angrepene - de er alle målrettede, effektive, velutførte og meget godt planlagt.

Oberstløytnant Johsen trakk frem flere eksempler på bølgen av cyber-angrep som har funnet sted de siste årene:

- Tyskland 2007: Målrettet cyber-etterretning mot regjeringen.

- Syria 2007: Luftvernsystemer slås ut som følge av cyber-angrep.

- Georgia 2008: Russisk cyber-milits angriper georgiske myndigheter.

- Afghanistan 2008: Et av de mest alvorlige angrep på norsk forsvar. Fremmed cyber-etterretning infiltrerer norske styrkers systemer som i utgangspunktet er svært godt beskyttet.

- USA 2009: Kinesisk cyber-etterretning infiltrerer F 35-programmet. Det som i utgangspunktet er høyteknologiske og svært godt beskyttede våpensystemer blir infiltrert av utenforstående. Store informasjonsmengder blir fjernet, uten at man vet eksakt hva som er tatt.

- Iran 2010: Cyber-angrep rammer atomkraftverk i Bushehr.

- Syria 2011: Opposisjonen slås ned ved hjelp av overvåkning av internett, tele og sosiale medier.

Flere års planlegging

Johnsens liste over utspekulerte, overraskende og skadelige cyber-sprell er enda lengre enn dette. Oberstløytnanten fortalte Pananoias tilskuere om velorganiserte og vel gjennomførte angrep, gjerne med flere års planlegging. Cyber-angrepene utføres av profesjonelle aktører, gjerne ved hjelp av kriminelle. Ofte er angrepene så godt organisert og gjennomført at det tar sin tid før de oppdages. Når man først kommer til oppdagelsesfasen, er skaden allerede skjedd. Og fuglen har selvfølgelig for lengst fløyet.

Daglig affære

Johnsen har erfart mye i sitt sikkerhetsrelaterte arbeid innen Forsvaret. Han forteller at Forsvaret på daglig basis utsettes for store og små angrep, forsøk på infiltrasjon og kartlegging. Han understreker betydningen for politiske myndigheter av å ha kjennskap til de virkemidler som finnes for bekjempelse av angrep mot Forsvarets datasystemer.

Cyber-kontroll

Med disse angrepene friskt i minnet, avrundet oberstløytnanten med sitt budskap om "cyber-kontroll" og hvordan man bør forsøke å oppnå dette.

- Cyber-kontroll dreier seg først og fremst om hvordan man sikrer fri anvendelse av cyber-domenet ut i fra et sosialt, politisk og militært ståsted, fortalte Johsen til Paranoias publikum.