Dagens jobbtips: NSA søker personvern-sjef

Dagens jobbtips: NSA søker personvern-sjef

En nyopprettet stilling i National Security Agency (NSA) er en het kandidat til tittelen «Universets Vanskeligste Jobb».

Det er kanskje fristende å føle avmakt når man innser at selv det mest grunnleggende privatliv på nettet er umulig, etter hvert som Snowden-lekkasjene tikker inn én etter én.

Men hvorfor stønne og klage, kryptere alt ditt digitale gods og slette Facebook-profilen din, når du heller kan påvirke den store overvåkningsulven fra innsiden?

For den ambisiøse jobbsøker

Nå er Den store muligheten kommet:

NSA tar nemlig nå grep med en nyopprettet jobbtittel - og med en stillingsbeskrivelse som tilsynelatende burde løse alle problemer og fjerne enhver mistro noen fortsatt måtte føle overfor byråets ekspanderende sveipevirksomhet på internett.

Så slutt med klagingen og gjør heller noe. Det vil si, i hvert fall hvis du

1) har amerikansk statsborgerskap.

2) føler deg skikket til å «Gi råd og veiledning til NSA-direktøren og NSAs øverste ledergruppe for å sikre at alle byråets aktiviteter korrekt beskytter personvernet og sivile rettigheter i henhold til operasjonelle, juridiske og andre krav», som det heter i en fersk og noe spesiell utlysningstekst fra National Security Agency (NSA).

Søk på stillingen her! (ekstern lenke)

NSAs ansikt utad

Og om dette låter som grei skuring, lister NSA i tillegg opp en rekke andre ansvarsområder som følger med stillingen:

  • Som seniorarkitekt for Sivile Rettigheter/Personvern (heretter kalt SR/P), skal du «sikre at temaet blir adressert som del av alle interne strategiske beslutninger og prosesser relatert til NSAs operasjoner, nøkkelpartnerskap, teknologier, ressurser og policyer.»
  • Du skal dessuten «representere NSA som en liaison i kontakt med andre departementer, byråer og styringsgrupper - og, hvis nødvendig, Kongressen - i alle spørsmål som omhandler SR/P. Dette inkluderer å gi vitnemål i eventuelle kongresshøringer.»
  • Du er også «ansvarlig for, bredest mulig og i størst mulig utstrekning, å proaktivt forklare hvordan NSA beskytter SR/P for befolkningen - internt, overfor partnere og for offentligheten.»
  • Du skal ikke minst «sørge for at det fins adekvate prosedyrer for å motta, etterforske og respondere på klager fra enkeltindivider for alle SR/P-relaterte spørsmål. Du skal samtidig bygge partnerskap med offentlig og privat sektor, og innad i etterretningsmiljøer, for å fremme operasjonelle mål.»

Gode vilkår

Om det skulle være tvil: Joda, stillingen er fulltid.

Formell jobbtittel blir «NSA Civil Liberties & Privacy Officer», og lønnen oppgis å være opptil 173.000 dollar, altså en drøy million norske kroner.

Blant de mange nøkkelkvalifikasjonene NSA lister opp i utlysningsteksten, velger vi å framheve én:

«Konflikthåndtering: Du oppmuntrer til kreativ spenning og løpende utveksling av motstridende meninger. Du forutser og tar grep for å unngå kontraproduktive konfrontasjoner. Du håndterer og løser konflikter og uenigheter på konstruktivt vis.»