Dagens sjefer skal passe seg

Dagens sjefer skal passe seg

Jens Petter Heyerdahl tror ikke dagens it-ledere egner seg som toppsjefer i andre bransjer. Og yngre, mer velutdannede lederemner står snart i kø for å ta over jobben deres.

Jens Petter Heyerdahl, ansvarlig for lederrekruttering og administrerende direktør i rekrutteringsfirmaet ISCO Group, mener dagens it-direktører står i fare for å bli skviset ut av den ti år yngre ledergenerasjonen som er på full fart inn i norske it-selskaper.

Et handicap

--Jeg har tro på ekstern rekruttering, men it-folk i 40 årene er ikke så godt skodd. De kom raskt inn i bransjen, gjerne på bakgrunn av salgserfaring uten ytterligere studiekompetanse. Nå kan de risikere å bli kjeppjaget av ti år yngre potensielle ledere. Hvorfor? De må konkurrere med en generasjon som har utdanning og kompetanse på et helt annet nivå, sier Heyerdahl.

-- Betyr det at dagens it-toppledere ikke bare stiller svakt i hvis de ønsker seg inn i toppsjiktet i andre bransjer, men også må belage seg på å kjempe for egen stilling fremover?

-- Dagens generasjon it-lederne er ikke så lett omsettelige til andre bransjer, rett og slett fordi de mangler nødvendig kompetanse. Følgelig vil de ha problemer med å tre inn i industriell virksomhet. De fleste er selvlærte, men selv om de er godt vant, mangler de det som trengs i form av utdanning og systematisk kompetansebygging. Denne blir stadig viktigere, også i it-bransjen, fortsetter Heyerdahl.

Ryker ut

Han legger dermed ikke skjul på at dagens generasjon it-ledere står i fare for å ryke på huet ut av it-selskapenes toppsjikte når velutdannede 30-åringer inntar bransjen om ti år.

-- Disse kan i tillegg til en stødig Bachelorgrad også skilte med en MBA fra et enerkjent utenlandsk universitet. Boomperioden hvor kremmerne stilte sterkt er forbi, sier han.

Heyerdahl registrerer at merke- og varehandelbransjen gradvis inntar it-selskapene.

-- Hva vil det ha å si for it-bransjens forhold til kundene?

-- Merkevarebygging skaper attraktivitet. Ikt legger seg også snart på det området. Det medfører frisk innpust, nye impulser og fri tilførsel av nye energi. Noe som ikke minst vil ha svært god effekt på kunderelasjonene. Barbara Thoralfsson i Netcom er et godt eksempel på vellykket rekruttering eksternt. Samtidig har vi jo også sett eksempler på at fravær av erfaring fra it-bransjen også kan bli helt feil, sier Heyerdahl.

Neste fem år

Han mener uansett nyutdannede 30 åringer som sikter mot toppen i selskapene, ligger godt an i kappløpet om lederstillingene.

-- Den nye generasjon toppledere har store muligheter, både i it-bransjen og hvis de ønsker seg over i andre. Mye vil skje i løpet av de neste fem årene, tror Heyerdahl.