DAM, MAM og annet MAS

Markedet for DAM -- digital asset management -- er i enorm vekst.
Markedet for DAM -- digital asset management -- er i enorm vekst. Dette et av de aller raskest voksende interesseområdene under den årlige Seybold i San Francisco. På årets Seybold-seminar, som for øvrig avsluttes i dag, er programmer og løsninger for adminstrasjon av digitalt innhold tema for to av delkonferansene, inkludert en separat todagers-konferanse om "content management"

Kjært barn har mange navn, og de følgende forkortelse brukes stort sett om hverandre for å beskrive løsninger for behandling av digitalisert innhold.

CM * content management

MAM * media asset management

DAM * digital asset mangement

DMMS * digital media management system

MAS * media archive system

DMAM * digital media asset management

En assosiert teknologi, som ikke er mindre omdiskutert, er DRM -- digital rights management, eller opphavsrettsbehandling. De fleste DAM-systemer må forholde seg til DRM på en eller annen måte, særlig om de også inneholder funksjonalitet for online-salg av digitalt innhold.