Danmarks Radio velger Silicon Graphics

Silicon Graphics SGI Media Server er valgt til å styre Danmarks Radios nye produksjonsystem, etter et vellykket pilotprosjekt utført av selskapet.
Det såkalte sports- og nyhetsproduksjonssystemet (SNPS) er en totalløsning for filbasert, digital nyhetsproduksjon og er bygget rundt et innholdsdelt styringssystem.

Danmarks Radio (DR) bygger ifølge SGI verdens mest integrerte, fulldigitale nyhetsrom. Investerer $6,5 millioner i prosjektet som er basert på SGI Media Server med tilhørende integreringstjenester.

Danmarks Radio forventer en sterk effektivisering av arbeidsflyt og nyhetsproduksjon med det nye systemet. 11 forskjellige nyhets- og sportsavdelinger, inkludert TV, radio og online-operasjoner skal integreres. I tillegg planlegger DR å integrere TV-Byen, Århus og Christiansborg i sin fremtidige, fulldigitale nyhetsproduksjon.