Danner telemontør-gigant

Danner telemontør-gigant

Den varslede sammenslåingen av Eltel og Sønnicos televirksomheter er en realitet.

Med tommelen opp fra Konkurransetilsynet i begynnelsen av denne måneden, kunne Eltel Group og Umoe, eieren av Sønnico Tele AS, sist fredag fullføre intensjonsavtalen om å slå sammen sine respektive telekomvirksomheter innen fast og mobil i Norge.

Virksomhetene av Sønnico Tele og Eltel tele virksomheter i Norge vil bli overført til et felleseid selskap som vil få navnet Eltel Sønnico AS . Dette selskapet vil ha ca 1200 ansatte og en omsetning på om lag 1500 millioner norske kroner.

Store omveltninger

Sammenslåingen kommer på toppen av en periode med store omveltninger i bransjen, mye grunnet bevegelser hos storfisken Telenor – som først outsourcet egen installasjonsvirksomhet i 2006 og deretter la om anbudsreglementet i 2010.

Telenors prekvalifiserte underentreprenører Relacom (som i 2006 overtok rundt 400 Telenor-ansatte i en større outsoucingsprosess), Sønnico og Eltel konkurrerte tidligere likt om små og store Telenor-oppdrag over hele landet, og bygget ut nasjonal organisasjon deretter.

Arbeidsoppgavene strekker seg fra utbygging, drift og vedlikehold av telenettet til bredbåndsinstallasjon hos bedrifter og privatkunder.

5-årige fylkesmonopoler

Endringene i 2010 medførte at Telenor-kontraktene, som i seg selv utgjør en kritisk del av totalen, heretter måtte inngås på 5-årsbasis med kun én entreprenør i hvert fylke, noe som umiddelbart førte til masseoppsigelser og store omstillingsprosesser.

For selskapene ble grunnlaget for drift borte i noen fylker, mens man samtidig måtte rekruttere tungt i andre, gjerne i praksis ved å ansette nylig oppsagte medarbeidere fra tidligere konkurrenter – eller «bytte kjeledress», som enkelte i bransjen begynte å kalle det.

Sikrer konkurransekraft

Nå er altså to av de nevnte aktørene blitt én.

– Sønnico Tele og Eltel Telekom er allerede to sterke selskaper. Ved å kombinere ressursene vil vi realisere synergier, utvide omfanget og skape verdier for kunder, ansatte og eiere. Eltel Sønnico AS har potensial til å styrke vår posisjon som et ledende selskap i sitt marked ytterligere, uttaler Espen Klitzing , styreleder i Sønnico Tele.

– Denne sammenslåingen er basert på en god industriell logikk , og vil skape en endring i det norske markedet . Vi ser dette som en unik mulighet til å styrke vår ledende posisjon i bransjen, noe som sikrer vår konkurransekraft for fremtidig suksess i Norge. Vi ser sammenslåingen av Eltel Telecom Norge og Sønnico Tele som en utmerket mulighet for videre suksess, sier Axel Hjärne, President og CEO i Eltel-konsernet.

Jobber raskt

Gjennomføringen av fusjonen vil finne sted så snart som mulig, anslått til medio mars.

I samme periode vil det nye selskapsnavnet, Eltel Sønnico AS, bli registrert – og styre og ledelse utnevnt. Noen navn er imidlertid klare: Anders Hauglie - Hanssen blir administrerende direktør og Thor-Egel Bråthen vise-administrerende direktør i det nye selskapet.

Overføring av alle ansatte, ressurser og systemer vil finne sted i løpet av 2014 og skal være avsluttet senest desember 2014. Fusjonen vil ikke ha innvirkning på Umoe eller Eltel øvrige virksomheter enn telekomsektoren, heter det i pressemeldingen.