Danser med elger

Danser med elger

KRONIKK: It-avdelinger får så hatten passer i Gartners nye lederundersøkelse.

It-avdelinger har ofte et frynset rykte. De betraktes som egenmektige, med et jerngrep på en stadig mer kritisk ressurs. De får så hatten passer i Gartners siste lederundersøkelse som viser at over halvparten av bedriftslederne synes it er en bremsekloss.

Hvilken rolle skal it-avdelingen spille? Skal alt som har med it å gjøre være deres beite? Skal de levere på bestilling fra brukeravdelingene? Diskusjonen pågår i mange organisasjoner. Saken kan ikke avgjøres på annen måte enn at avdelingen får et mandat som toppledelsen og forretningsledelsen står bak. Det er vanlig praksis at it-avdelingen selv presenterer utkast til mandatet som danner grunnlag for interne "forhandlinger". Forhandlingene må være på ordentlig - ellers blir ingen problemer løst.

Gartner mener at it-avdelingens evolusjon har fem trinn. Det første kalles "Arven", det var der det hele startet. Mandatet her er taktisk forvaltning av de teknologiske elementene. Ansvaret er å få teknologien til å passe til formålet og virke slik det ble avtalt. Det står "avtalt" her, ikke "forventet". Forskjellen er stor. Et vanlig problem er at det er brukernes og ledernes forventninger som styrer. De er i hodene på folk, ikke skrevet ned, derfor er de umulig å oppfylle. Dessuten spriker de til alle kanter. It-avdelinger gjør klokt i å inngå formelle avtaler med sine "kunder" – ellers vil de fortsette å være hoggestabber, lavest i næringskjeden.

Ansvar følger myndighet

Trinn 2 er kalt "Balansert". Det betyr at både målsetningene og ansvarsdelingen mellom it og "kundene" er tydeliggjort. Det er krevende fordi brukerne tenker helst funksjonalitet, mens it må tenke på alt annet. Et alminnelig prinsipp er at ansvar skal følge myndighet. It-avdelingen skal ikke bli pålagt (eller påta seg) ansvar for noe den ikke har kontroll over. Brukeravdelingene på sin side må utvikle seg til å bli "gode kunder", det vil si at de forstår og bærer sin del av ansvaret i forbindelse med de krav de stiller. Hvis ansvarsdelingen ikke er tydelig og etterlevd, degenererer denne modellen til "Arven".

It-avdelingen skal engasjere seg i forretningen. Les videre på neste side!