Dansk e-dag ga digital fart

Mandag presenterte Ansgar Gabrielsen sin tilstandsrapport for eNorge arbeidet. En dansk innleder hadde mye å fortelle til et ivrig norsk publikum.
Flere hundre hadde mandag møtt frem for å høre både Gabrielsen og andre snakke om tilstanden i eNorge. I tillegg til EU-kommisjonær Erkki Liikanen var også flere andre nordiske representanter invitert til å fortelle om sitt arbeid. Blant innlederne på temaet it i offentlig sektor befant danske Thomas Nilsen seg. Han leder den digitale Taskforce i de danske departementsganger. De har sitt hovedsete i finansministeriet, og han er godt fornøyd med den plassering.

Danmark har overtatt Norges posisjon på å være langt fremme med elektroniske offentlige tjenester ifølge blant annet selskapet Accentures undersøkelser. Nilsen har studert det norske e-arbeidet, og mener det ikke er så store forskjeller mellom våre land, men at danskene kanskje har hatt mer konkrete planer som de har arbeidet etter i lengre tid enn det Norge så langt har gjort.

edag

En av de mange danske tiltakene Nilsen fortalte om som har hatt stor effekt, er at de har utpekt 1.september denne høsten som en e-dag. Fra denne dagen skal alle offentlige etater kunne kreve å utelukkende sende brev og dokumenter elektronisk til andre offentlige etater og myndigheter.

-- Denne dagen skal alle offentlige etater være klare for full elektronisk kommunikasjon. Å bestemme en slik dag viser seg å ha vært meget smart. Men det mest geniale vi har gjort i denne forbindelse er å utvikle et system der etatene kan bli vurdert om de er e-dag klare. Er de det får de et lite merke som kan plasseres tydelig på deres nettsted. Det viser seg at dette tiltaket har vært gull verdt, forteller Nilsen.

Konkurranse

Danskene har lenge hatt en pågående kåring av offentlige nettsteder som heter "best på nett". Konkurransemomentet er allerede langt fremme i de offentlige etater i Danmark når det gjelder deres nettstedsutvikling. Edag stempelet har i følge Nilsen vært genialt.

-- Hele arbeidet med tiltaket har kostet under en million kroner. Det viser seg at det er svært mange som har ønsket å være edag-klare og det så tidlig som mulig. Vi har med dette fått en fart i det digitale arbeid blant danske offentlige etater vi bare kunne drømme om. Sånn som det ser ut i dag vil vi faktisk nå vår målsetting. Mange etater har faktisk allerede oppnådd å bli e-dag-klare, forteller Nilsen.