Dansk umts-bekymring

Utbygging av 3G skaper uro i Danmark. Nå anbefaler det danske Forbrugerrådet at umts-master ikke settes opp i nærheten av barnehager og skoler.
Det danske Forbrugerrådet ber Folketingets helsekomite innføre et såkalt forsiktighetsprinsipp ved plassering av 3G-mobilmaster. Så lenge det ikke er endelig avklart om umts-radiobølger kan innebære en mulig helserisiko vil Forbrugerrådet at basestasjonene ikke skal settes opp ved barnehager, skoler og andre institusjoner hvor barn oppholder seg.

- Så lenge mistanken er reist, må det være naturlig å være særlig forsiktig, for eksempel ved å unngå å sette mastene opp ved barneinstitusjoner, sier Margrethe Nielsen, helsepolitisk medarbeider i Forbrugerrådet til Politiken.

-- Vi mener at så lenge mistanken er der, bør det komme befolkningen til gode, slår hun fast.

Computerworld Danmark skriver at Kræftens Bekæmpelse, Forbrugerrådet og It- og Telestyrelsen i Danmark hver dag får henvendelser fra folk som er bekymret over om de nye mobilmastene er helseskadelige.

Bransjeforeningen Telekommunikationsindustrien synes imidlertid oppfordringen om forsiktighet er merkelig, og slår fast at den danske stat neppe villle utlyst konsesjon på 3G hvis det forelå fare for helseskade.