Danske it-selskaper inntar Norge

Elleve danske it-selskaper driver møtehardkjør med 10 av Norges største bedrifter. Flere av de danske frierne har planer om å etablere seg i Norge.

Denne uken og neste kjører danske it-bedrifter er offensiv mot store norske selskaper. I regi av den danske tilretteleggeren LNP, og med støtte fra danske myndigheter, holdes det rundt 50 møter med mange av Norges største bedrifter.

Målet er at de danske bedriftene skal knytte kontakter og få oppdrag og kontrakter med de norske selskapene.

- Det er mellomstore danske selskaper som er med på dette fremstøtet, og de snakker med halvparten av topp-20 selskapene i Norge, forteller partner Jan Larsen i LNP. Men han holder kortene tett til brystet. Hvem de danske selskapene gjør seg lekre for, vil han ikke ut med.

- Det er et ønske at vi ikke sier noe om det før det eventuelt kommer noen kontrakter, sier han.

Orden i domenejungelen
Et av selskapene som er med i det offisielle danske eksportfremstøtet er danske Speednames. Selskapets forretningside er å konsoliderer større organisasjoners jungel av domener. Speednames har allerede norske kunder, som Aker Kværner og Orkla, men vil ha enda flere.

- Vi konsoliderer domeneporteføljen til bedrifter. Et stort konsern i dag har lite konsoliderte porteføljer. Vi går inn og gir selskapene full kontroll over sin digitale portefølje. Det er viktig å ha kontroll over de domenene man har, sier lederen for Norgessatsingen, Kjetil Heggenhougen.

- Ved å være med på dette fremstøtet forventer vi at bedriftene blir mer kjent med hva vi gjør og hva vi kan tilby. Rett og slett komme i kontakt med mange aktører, sier Heggenhougen.

Mange lykkes
Den danske tilretteleggeren LNP jobber på oppdrag fra det danske Udenrigsministeriet, som også er med å finansierer det danske eksportfremstøtet. LNP har også et samarbeid med Danmarks Eksportråd. Jan Larsen har jobbet med internasjonalisering av it-bedrifter siden 1991.

- Historien viser at mellom 80 og 90 prosent har fått noe igjen for sine eksportfremstøt. Formålet er jo å skape nytt salg eller mersalg på eksportsiden, sier Larsen.

Han legger til at det har vært stor interesse fra norsk side, og at det norske selskapene danskene snakker med er interessert i konkrete forhandlinger og kontrakter.

- Suksesskriteriene er at de som deltar enten skal lære mer om markedet og knytte kontakter, eller for de mer erfarne, komme inn i virksomhetene eller etablere seg her, sier han.
Kjetil Heggenhougen, som selv er nordmann, forteller at et Norges-kontor for Speednames er på vei.

- Vi har bygd opp den norske avdelingen fra Danmark, og følt oss litt frem. Vi har fått en bekreftelse på at det vi gjør har potensiale i Norge og vi skal inn med eget kontor, sier han.

Norden som hjemmearena
Speednames er ikke alene om å ha seriøse hensikter på det norske markedet. Targit, som lager forretningsanalyse-verktøy (BI), vurderer markedsmulighetene som svært attraktive.

- Det er meget realistisk at Targit vil oppnå en ledende posisjon på det norske markedet i løpet av kort tid, sier salgsdirektør Flemming Madsen.

Selskapet FDC selger løsninger for forsikringsmarkedet. Selskapet har det siste året styrket innsatsen i Norge og Sverige som i tillegg til Danmark, ses på som selskapets hjemmemarked. En etablering i Norge er på trappene, ifølge Jan Larsen.

- Det blir mer og mer vanlig å se på Norden og Skandinavia som ett hjemmemarked for de store bedriftene, se på bank, forsikring og telebransjen. Det er også noe de mindre selskapene adopterer, sier Larsen.

Ser også andre veien
De selskapene som er i Norge for å skape forretningsmuligheter er blant Danmarks dyktigst bedrifter, ifølge Larsen. Det er nisje- og teknologiselskaper som foruten de nevnte lager løsninger innen blant annet it-sikkerhet, XML-konvertering, digital signatur, offshore outsourcing og digitaliserte forretningsprosesser.

- Med et slikt samlet fremstøt blir det også mye kunnskapsdeling, det er vel så viktig som penger puttet inn i prosjektet, sier Kjetil Heggenhougen.

Han mener at mange av bedriftene nok ville ha klart å skape markedsmuligheter på egenhånd i Norge, fordi man har gode produkter.

- Men dette prosjektet gir en mulighet til å komme raskere mot målet, det er en effektivisering av prosessen ved å komme seg ut, sier han.
Jan Larsen er ikke fremmed for å kjøre tilsvarende prosjekter den andre veien: norske bedrifter til Danmark.

- Vi har en dialog med norske eksportmyndigheter, og vi ønsker å gjøre et samarbeid. Sammen kan vi lage bedre prosjekter, men det skal være en dedikert interesse og timingen skal være riktig, sier han.

Disse selskapene er med i det danske eksportfremstøtet:
IT-Practice, IT InterGroup, Infotools Danmark, FDC, Pentia, Speednames, Targit, Logiva, Blip Systems, Kring Technology og Resultmaker.