Dansker sparer millioner

Den danske offentlighet skal bli elektronisk. De har sin E-dag den 1. september, og blir prosjektet vellykket sparer det offentlige Danmark 184 millioner kroner.

Dette har den danske Digitale Taskforce, som er direkte underlagt Finansdepartementet i Danmark regnet ut.

Den danske E-dag hadde en flying start i våres med stor interesse fra mange etater. Siden har interessen og den faktiske implementeringen til E-dag gått tregere, ifølge Computerworld Danmark.

Ideen bak E-dag-prosjektet er at alle danske etater innen den 1. september skal være i stand til å kommunisere elektronisk med alle andre offentlige institusjoner. E-dagen angår 271 danske kommuner, 14 såkalte amter (fylker) og 94 statlige institusjoner.

Bare portobesparelsene skal beløpe seg til 42 millioner i året, har den Digitale Taskforce regnet ut.

Andre utregninger Digital Taskforce har gjort viser at en dansk gjennomsnittskommune vil spare 230.000 kroner på å la all kommunikasjon med andre offentlige etater foregå elektronisk.

Ifølge Computerworld Danmark uttaler den danske forening for kommunene (Kommunernes Landsforening) at digitaliseringen av kommunene, og de store innsparingene først vil bli realisert og vektlagt når kommunikasjonen med innbyggerne også blir elektronisk.