Dårlig bom-sikkerhet

Datatilsynet har kontrollert sikkerhet og behandling av personopplysninger på flere bom-stasjoner. I Tønsberg og Bergen får man påpakk for dårlige rutiner.
Datatilsynet var på kontroller ved bompengeringene i Tønsberg og Bergen i februar. Nå foreligger den foreløpige kontrollrapporten. Tilsynet reagerer på dårlig informasjon og dårlig tilgjengelighet for det anonyme alternativet, og varsler at det ilegger konsesjonsplikt.

Datatilsynet påpeker i den foreløpige kontrollrapporten at den anonyme brikken på tilsynstidspunktet ikke fremsto som et reelt sporfritt alternativ. Løsningen er etter Datatilsynets mening ikke godt nok kommunisert til brukerne, og ikke tilgjengelig nok. Den anonyme løsningen må også gjøres tilgjengelig utenfor bomringen, på innfartsveiene til byene, skriver tilsynet på sine websider.

Datatilsynet stiller også spørsmål ved om brukerne ser den anonyme løsningen som et reelt alternativ rent prismessig. Blant annet får man ingen rabatt selv om man forhåndsbetaler for mange passeringer.

Den anonyme brikken er ved kjøp ladet med 30 passeringer. Dette gjør at tilreisende eller tilfeldig forbipasserende ikke uten uforholdsmessig kostnad kan benytte det sporfrie alternativet. Trafikantene blir dermed styrt i retning av det sporbare alternativet.

Krenker personvernet

Datatilsynet påpeker i denne sammenheng at det er et grunnleggende prinsipp i et demokratisk samfunn å kunne ferdes uten å legge igjen spor.

Det er ikke mulig slik den anonyme løsningen er lagt opp i dag, skriver Datatilsynet. Tungtveiende personverninteresser krenkes når det ikke finnes reell valgmulighet for om man ønsker å legge igjen spor eller ikke, konkluderer Datatilsynet, og varsler at det ønsker å ilegge konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger i begge bomringene.

Statens vegvesen, som Datatilsynet har funnet er den behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven, har fått brev med frist 16. april for å kommentere den varslede konsesjonsplikten samt resten av kontrollrapporten.