Dårlig kvalitetssikring av it-prosjekter

Åtte av ti europeiske bedrifter tar seg ikke bryet med å innføre gode metoder for å kvalitetssikre sine it-prosjekter.

I en undersøkelse utført for programvareselskapet Compuware blant 184 it-direktører i større europeiske bedrifter, svarer 78,3 prosent at de ikke benytter formelle metodeverktøy for å kvalitetssikre sine it-prosjekter.

En av tre hevder at de har slike metodeverktøy, men at de ikke bruker dem for hvert it-prosjekt. Det betyr at mange it-prosjekter i dag gjennomføres uten en klar strategi for hvordan man skal kvalitetsikre it-løsningen.

– Det er overraskende at ikke flere bedrifter prioriterer kvalitetsarbeidet. Spesielt når man vet at det er mye dyrere å rette opp feil etter at løsningen er ferdig, enn når man forsatt er på prosjektstadiet. En god kvalitetsmetodikk kan derfor være en lønnsom forsikring for å lykkes med it-prosjektet, sier administrerende direktør Petter Gulbrandsen i Compuware Norge, i en pressemelding.

Mange mislykkes

Ifølge bransjeanalytikere mislykkes halvparten av europeiske it-prosjekter ved at prosjektet enten tar lengre tid, koster mer enn budsjettert eller at løsningen inneholder feil eller mangler.

- Vår erfaring er at mange it-prosjekter ikke lykkes fordi bedriften mangler gode metodeverktøy for å drive kvalitetssikring. Mange bedrifter nedlegger store ressurser på å kvalitetssikre it-løsninger. Men de sliter å vite hvor mye tid og penger de skal bruke på testingen, og ikke minst hva de skal teste på forhånd for å sikre at prosjektet ikke feiler. I store komplekse it-prosjekter er dette nærmest umulig å finne ut av uten et godt metodeverktøy for kvalitetssikring, sier Gulbrandsen.

- De fleste selskaper som driver med utvikling av komplekse it-applikasjoner, investerer penger på testing. Likevel opplever de kritiske feil når løsningen blir tatt i bruk. Disse selskapene mangler ofte en prosess som kartlegger hvilke ting som er viktig å teste og hvilke som er mindre viktig, sier Gulbrandsen.